University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Nedyalko Valkanov PhD

Assoc. Prof. Nedyalko Valkanov PhD

Assoc. Prof. Nedyalko Valkanov PhD

521

0882164528

n.valkanov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office онлайн (https://meet.google.com/xaq-oidt-top): 14:00-16:00

Pending exam dates

17 Mar 2022, Office онлайн: https://meet.google.com/xaq-oidt-top: 13:00-14:00

14 Apr 2022, Office 521: 13:00-14:00

Type Year Publication
Статия 2021
Economics and management, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski, 18, 2021, 1, 1-18.
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС-Варна, 2021, 77-83.
Статия 2021
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 3, 259-276.
Статия 2020
Entrepreneurship [Предприемачество], Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 8, 2020, 1, 94 - 108.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 161-182.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 173 - 185.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 5 - 24.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, 2019, 2, 12 - 19.
Статия 2019
100-Cs : Revista de humanidades y ciencias sociales y multidisciplinaria, Santiago, Chile : Cuadernos de Sofía, 5, 2019, 1, Enero/Junio, 60 - 71.
Overview of all publications