University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Dimitar Rafailov PhD

Assoc. Prof. Dimitar Rafailov PhD

Assoc. Prof. Dimitar Rafailov PhD

517

d.rafailov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office онлайн: https://meet.google.com/nng-pmgg-axr: 14:00-16:00

Pending exam dates

24 Mar 2022, Office онлайн: 10:15-

14 Apr 2022, Office Н-104: 10:15-

Type Year Publication
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета научно-приложна конференция, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 139-145.
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 1, 153-202.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 139 - 150.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 13 - 22.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 83 - 93.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 42 - 47.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 13 - 23.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Overview of all publications