University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Atanas Kamelarov, PhD

Chief Assist. Prof. Atanas Kamelarov, PhD

Chief Assist. Prof. Atanas Kamelarov, PhD

532

at.kamelarov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 532: 15:00-16:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/ohp-fgfe-ygb, 10:30-11:30

Pending exam dates

16 Oct 2023, Office 1-232: 13:30-

06 Dec 2023, Office 1-306: 13:30-

Subject Year and Programme
Introduction to Banking * Year 5, БМ-СНУ (Distance learning)
Introduction to Banking * Year 6, БМ-ДНДО (Distance learning)
Introduction to Finance Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 232 Seminar Introduction to Finance 2
Wednesday
13:30 15:00 306 Seminar Introduction to Finance 1
15:15 17:00 H-104 Seminar Introduction to Finance 5
Type Year Publication
Доклад 2023
Инвестиции в бъдещето - 2023 : Четеринадесета научно-приложна конференция с международно участие, 6 окт. 2023 : Сборник доклади = Investments in the Future - 2023 : Fourteenth International Scientific Conference : Proceedings, Варна : НТС - Варна, 2023, 86-93., ISSN(печатно) 1314-3719
Монография 2022
Варна : Е-литера Софт, 2022, 215., ISBN(онлайн) 978-954-2912-96-5 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 = Investments in the Future'2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 120-125.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 64 - 69.
Доклад 2018
ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ международна научна конференция : Сборник с доклади, 19 - 21 май 2018, Равда, София : Изд. комплекс УНСС, 2018, 93 - 99.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 78 - 89.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Учебник 2017
Варна: Е-литера Софт, 2017, 258.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето - 2017 = Investments in the Future - 2017 : Единадесета научноприложна конференция с международно участие, 5 - 6 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2017, 65 - 70.
Overview of all publications