University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Atanas Kamelarov PhD

Chief Assist. Prof. Atanas Kamelarov PhD

Chief Assist. Prof. Atanas Kamelarov PhD

532

at.kamelarov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 532: 13:00-15:00

Thursday, Office 532: 11:00-13:00

Pending exam dates

22 Mar 2022, Office eLearn: 10:00-

11 Apr 2022, Office 1-51: 11:15-

Subject Year and Programme
Introduction to Banking Year 3, ФИНАНСИ (Distance learning)
Introduction to Banking Year 5, БМ-СНУ (Distance learning)
Introduction to Banking Year 6, БМ-СПН (Distance learning)
Introduction to Finance Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
11:15 13:00 511 Seminar Introduction to Finance 5
Thursday
09:15 11:00 H-103 Seminar Introduction to Finance 1
13:30 15:00 H-206 Seminar Introduction to Finance 2
2022-09-26 (Monday)
11:15 13:00 Е-3 Seminar Introduction to Banking 46
2022-09-28 (Wednesday)
11:15 13:00 Е-2-1 Seminar Introduction to Banking 46
2022-10-01 (Saturday)
11:15 13:00 Е-4 Seminar Introduction to Banking 46
2022-10-06 (Thursday)
11:15 13:00 Е-1 Lecture Introduction to Banking 23, 60
2022-10-07 (Friday)
16:15 18:00 Е-2 Lecture Introduction to Banking 23, 60
2022-10-08 (Saturday)
09:15 11:00 Е-2 Lecture Introduction to Banking 23, 60
2022-10-10 (Monday)
10:15 13:00 Е-1 Lecture Introduction to Banking 23, 60
2022-10-13 (Thursday)
15:15 18:00 Е-2 Seminar Introduction to Banking 23, 60
Type Year Publication
Монография 2022
Варна : Е-литера Софт, 2022, 215., ISBN(онлайн) 978-954-2912-96-5 / Линк
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 = Investments in the Future'2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 120-125.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 64 - 69.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 78 - 89.
Доклад 2018
ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ международна научна конференция : Сборник с доклади, 19 - 21 май 2018, Равда, София : Изд. комплекс УНСС, 2018, 93 - 99.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Учебник 2017
Варна: Е-литера Софт, 2017, 258.
Доклад 2017
В: Сборник с доклади от VII Международна научна конференция „Икономическата (не)свобода", София: УНСС, 2017, c. 95-101.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Overview of all publications