University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Hristina Blagojcheva PhD

Assoc. Prof. Hristina Blagojcheva PhD

Assoc. Prof. Hristina Blagojcheva PhD

218

hrblagoycheva@ue-varna.bg

CV

Декан на финансово-счетоводен факултет

Office hours

Thursday, Office 218: 13:30-15:30

Office hours for students

Wednesday, Office 218: 13:30-15:30

Pending exam dates

15 Mar 2023, Office H-103: 10:15-11:15

26 Apr 2023, Office H-103: 10:15-11:15

Subject Year and Programme
Principles of Social Insurance Year 2, ССиЗ (Full-time)
Public Pension Insurance Year 3, ССиЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
10:15 13:00 H-103 Lecture Principles of Social Insurance 24
Thursday
10:15 13:00 434 Lecture Public Pension Insurance 25
Type Year Publication
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 140-151., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.13
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-21-1131-3 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 33-43., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 86-95., ISBN(печатно) 978-954-21-1002-31 / DOI 10.36997/PPDD2021.86
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 1, 55-69., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 1314-8575 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 350-363., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2021.350
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 : COVID-19 и развитието на икономиката = Investments in the Future'2021 : Economy Development in the Terms of COVID-19 : Тринадесета [онлайн] научно-приложна конференция, 8 октомври 2021, Варна : НТС - Варна, 2021, 179-184., ISSN(печатно) 1314‐3719
Студия 2020
Икономически изследвания, София: Институт за икономически изследвания, БАН, 2020, 5, 79 - 98., ISSN(печатно) 02053292 / Scopus
Overview of all publications