University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Hristina Blagojcheva PhD

Assoc. Prof. Hristina Blagojcheva PhD

Assoc. Prof. Hristina Blagojcheva PhD

218

hrblagoycheva@ue-varna.bg

CV

Декан на финансово-счетоводен факултет

Office hours

Friday, Office 218: 08:15-10:15

Office hours for students

Wednesday, Office 218: 13:30-15:30

Pending exam dates

24 Nov 2021, Office H-212: 12:30-13:30

01 Dec 2021, Office H-212: 12:30-13:30

Insurance Systems and Funds
Public Pension Insurance
Type Year Publication
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна: НТС - Варна, 2021, 179-184.
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 1, 55-69.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 86-95.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Варна: Съюз на учените, 9, 2020, 2, 60-67.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 276.
Студия 2020
Икономически изследвания, София: Институт за икономически изследвания, БАН, 2020, 5, 79 - 98.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 71 - 83.
Монография 2020
Hershey, PA : IGI Global Publ., 2020, 350.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 160.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 54-60.
Overview of all publications