University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Yordan Yordanov PhD

Assoc. Prof. Yordan Yordanov PhD

Assoc. Prof. Yordan Yordanov PhD

513, E-learn:https://meet.google.com/ujy-snrk-aoq

jordan@ue-varna.bg

http://users.ue-varna.bg/jordan/

Office hours for students

Monday, Office 513: 11:00-13:00

Pending exam dates

28 Mar 2022, Office E-learn:https://meet.google.com/ujy-snrk-aoq: 11:00-12:00

18 Apr 2022, Office H-202: 11:00-12:00

Type Year Publication
Статия 2022
Известия, Варна : Наука и кономика, 66, 2022, 2, 135-154., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и кономика, 2022, 272 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 80)., ISBN(печатно) 978-954-21-1108-5
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и Икономика, 91, 2021, 105-152.
Студия 2021
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов [Year-Book. D. A. Tsenov Academy of Economics], Свищов : Акад. изд. Ценов, 124 [CXXIV] , 2021, 77-107., ISSN(печатно) 0861-8054
Статия 2021
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 27, 2021, 2, 60-71.
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the University of Economics - Varna : T. 1, Varna : Science and Economics Publ. House, 1, 2020, 419 - 430.
Студия 2020
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 123 [CXXIII], 2020, 7-56.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 138 - 160., ISSN(печатно) 02053292 / Scopus
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 92 - 97.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Overview of all publications