University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Vladi Kurshumov PhD

Chief Assist. Prof. Vladi Kurshumov PhD

Chief Assist. Prof. Vladi Kurshumov PhD

524

+359882164550

vl_kurshumov@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 524 и онлайн: 13:30-15:30

Friday, Office 524 и онлайн: 09:00-11:00

Pending exam dates

21 Oct 2022, Office 524: 09:30-10:30

28 Nov 2022, Office 524: 14:00-15:00

Subject Year and Programme
Project Management Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Project Management Year 2, СА (Full-time)
Project Management Year 2, АБ (Full-time)
Project Management Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Project Management Year 2, НИИ (Full-time)
Project Management Year 2, ПИМ (Full-time)
Project Management Year 2, ДТБ (Full-time)
Project Management Year 2, ДМПР (Full-time)
Project Management Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Project Management Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Project Management Year 2, ИБП (Full-time)
Project Management Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Project Management Year 2, СМД (Full-time)
Project Management Year 2, СО (Full-time)
Project Management Year 2, СФ (Full-time)
Project Management Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Project Management Year 2, ССиЗ (Full-time)
Project Management Year 2, МИО (Full-time)
Project Management Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Business Diagnostics Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Sustainable Development and Green Logistics Year 5, ЛМЕН (Distance learning)
Sustainable Development and Green Logistics Year 5, ЛМЕН-СНУ (Distance learning)
Sustainable Development and Green Logistics Year 6, ЛМЕН-ДНДО (Distance learning)
Academic Research Year 1, ИБП (Full-time)
Academic Research Year 1, ИБП (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 306 Lecture Academic Research 1 14
13:30 15:00 306 Seminar Academic Research 2 14
17:15 19:00 305 Seminar Project Management 9, 10
Tuesday
11:15 13:00 2-312 Lecture Business Diagnostics 6
Wednesday
09:15 11:00 H-202 Seminar Business Diagnostics 6
13:30 15:00 312 Seminar Project Management 28, 29, 30, 31, 32, 33
15:15 17:00 312 Seminar Project Management 1, 2, 3, 5, 6, 7
Friday
11:15 13:00 312 Seminar Project Management 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
13:30 15:00 H-101 Seminar Project Management 8, 18, 19, 20, 22, 23, 24
2023-02-09 (Thursday)
10:15 13:00 Е-Н102 Seminar Sustainable Development and Green Logistics 28, 29, 57
2023-02-10 (Friday)
10:15 13:00 Е-2 Lecture Academic Research 42
13:30 16:00 Е-302 Seminar Sustainable Development and Green Logistics 28, 29, 57
2023-02-15 (Wednesday)
13:30 16:00 Е-4 Seminar Academic Research 42
Type Year Publication
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 187-196., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 223-231., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 23-41., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономически университет - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 182-190., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна, Наука и икономика, 2021, 264-270., ISBN(печатно) 978-954-21-1096-5 / Линк
Статия 2020
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : ЛТУ, 84, Год. 22, 2020, 5, 88-93., ISSN(печатно) 1311-4506
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 349 - 360., ISBN(печатно) 978-954-21-1038-5 / Линк
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 70 год. създаването на спец. "Индустриален бизнес и предприемачество" в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 391 - 401., ISBN(печатно) 978-954-21-0982-2 / Линк
Статия 2017
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : ЛТУ, 62, Год. 19, 2017, 1, 78-83., ISSN(печатно) 1311-4506 / Линк
Overview of all publications