University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Monika Mihaylova PhD

Chief Assist. Prof. Monika Mihaylova PhD

Chief Assist. Prof. Monika Mihaylova PhD

404

+359882164541

mihaylova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo

Office hours for students

Wednesday, Office 404: 08:00-10:00

Thursday, Office 404: 14:00-16:00

Pending exam dates

26 Oct 2022, Office 404: 08:15-10:15

02 Nov 2022, Office 404: 08:15-10:15

Subject Year and Programme
Trade Relations Year 3, ЛОГИСТ. (Full-time)
Integrated Marketing Communications Year 3, ИБП (Full-time)
Integrated Marketing Communications Year 3, ИБП (Distance learning)
Pricing Practices and Decisions in Industry Year 3, ИБП (Full-time)
Pricing Practices and Decisions in Industry Year 3, ИБП (Distance learning)
Trade Logistics and Merchandising Year 5, УПМ (Distance learning)
Trade Logistics and Merchandising Year 5, УПМ-СНУ (Distance learning)
Trade Logistics and Merchandising Year 6, УПМ-ДНДО (Distance learning)
Distribution Logistics Year 3, ЛОГИСТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
13:30 15:00 2-228 Seminar Integrated Marketing Communications 16
15:15 18:00 2-222 Lecture Distribution Logistics 17
Wednesday
09:15 11:00 2-320 Seminar Pricing Practices and Decisions in Industry 16
Thursday
13:30 15:00 2-229 Seminar Distribution Logistics 17
15:15 17:00 2-229 Seminar Trade Relations 17
2023-02-13 (Monday)
11:15 13:00 Е-9 Seminar Integrated Marketing Communications 49
13:30 16:00 Е-Н103 Seminar Trade Logistics and Merchandising 32, 33, 59
2023-02-14 (Tuesday)
16:15 18:00 Е-7 Seminar Pricing Practices and Decisions in Industry 49
2023-02-15 (Wednesday)
13:30 15:00 Е-5 Seminar Pricing Practices and Decisions in Industry 49
15:15 17:00 Е-10 Seminar Integrated Marketing Communications 49
2023-02-16 (Thursday)
09:15 11:00 Е-5 Seminar Pricing Practices and Decisions in Industry 49
13:30 16:00 Е-8 Seminar Trade Logistics and Merchandising 32, 33, 59
2023-02-17 (Friday)
11:15 13:00 Е-3 Seminar Integrated Marketing Communications 49
Type Year Publication
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1116-0
Статия 2021
Izvestiya J. of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 4, 365-379.
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 248-264.
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 58-65 [66-73].., ISBN(печатно) 978-954-21-1092-7
Статия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 1, 16 - 32.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 294 - 303.
Статия 2013
Управление и устойчиво развитие, София : Лесотехнически университет, Год. XV, 42, 2013, 5, 25 - 32.
Статия 2013
Известия Сп. Икон. унив., Варна : Наука и икономика, 2013, 1, 99 - 111.
Overview of all publications