University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Monika Mihaylova, PhD

Chief Assist. Prof. Monika Mihaylova, PhD

Chief Assist. Prof. Monika Mihaylova, PhD

404

+359882164541

mihaylova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo

Office hours for students

Tuesday, Office 404: 10:00-11:00

Thursday, Office https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo: 09:15-10:15

Pending exam dates

17 Oct 2023, Office 404: 13:00-15:00

24 Oct 2023, Office 404: 13:00-15:00

Subject Year and Programme
Specialized Seminar * Year 4, ИБП (Full-time)
Operational Management * Year 3, ИБП (Full-time)
Trade Relations * Year 4, ИБП (Full-time)
Integrated Marketing Communications Year 3, ИБП (Full-time)
Brand Management and Advertising * Year 4, ИБП (Distance learning)
Pricing Practices and Decisions in Industry Year 3, ИБП (Full-time)
Pricing Practices and Decisions in Industry * Year 3, ИБП (Distance learning)
Digital Entrepreneurship * Year 3, ИБП (Distance learning)
Distribution Management * Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Marketing Research in Logistics * Year 3, ЛОГИСТ. (Full-time)
Trade Logistics and Merchandising * Year 5, УПМ (Distance learning)
Trade Logistics and Merchandising * Year 5, УПМ-СНУ (Distance learning)
Trade Logistics and Merchandising * Year 6, УПМ-ДНДО (Distance learning)
Distribution Logistics Year 3, ЛОГИСТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
15:15 17:00 2-217 Seminar Integrated Marketing Communications 14
Wednesday
11:15 13:00 2-217 Seminar Pricing Practices and Decisions in Industry 14
Friday
09:15 11:00 2-225 Seminar Distribution Logistics 15
Type Year Publication
Доклад 2022
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 167-176., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1116-0
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври., Варна : Наука и икономика, 2022, 113-120., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 248-264.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 58-65 [66-73].., ISBN(печатно) 978-954-21-1092-7
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Статия 2021
Izvestiya J. of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 4, 365-379.
Статия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 1, 16 - 32.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 56) ., ISBN(печатно) 978-954-21-0992-1
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 294 - 303.
Overview of all publications