University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Petya Dankova PhD

Assoc. Prof. Petya Dankova PhD

Assoc. Prof. Petya Dankova PhD

228

dankova@ue-varna.bg

CV

Subject Year and Programme
Economics of the Enterprise Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, АБ (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, НИИ (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ПИМ (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ДТБ (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ДМПР (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ИБП (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, СМД (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, СО (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, СФ (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ССиЗ (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, МИО (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ИКН (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, МУТ (Full-time)
Sustainable Development and Green Logistics Year 5, ЛМЕН (Distance learning)
Sustainable Development and Green Logistics Year 5, ЛМЕН-СНУ (Distance learning)
Sustainable Development and Green Logistics Year 6, ЛМЕН-ДНДО (Distance learning)
Intercultural Aspects of Business Year 6, МБМ-Англ.Ез (Full-time)
Fundamentals of Business Year 2, БМ-АЕ (Full-time)
Academic Research Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
07:30 10:00 H-210 Lecture Intercultural Aspects of Business 41
13:30 16:00 H-206 Lecture Fundamentals of Business 25
Tuesday
13:30 15:00 H-206 Seminar Fundamentals of Business 25
15:15 17:00 312 Seminar Academic Research 1 25
15:15 17:00 312 Lecture Academic Research 2 25
Friday
09:15 11:00 316 Lecture Economics of the Enterprise 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
2023-02-07 (Tuesday)
13:30 15:00 Е-11 Lecture Sustainable Development and Green Logistics 28, 29, 57
2023-02-08 (Wednesday)
16:15 18:00 Е-2 Lecture Sustainable Development and Green Logistics 28, 29, 57
2023-02-09 (Thursday)
08:15 10:00 Е-12 Lecture Sustainable Development and Green Logistics 28, 29, 57
Type Year Publication
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 172-177., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
FACETS : A Multidisciplinary Open Access Science Journal, Ottawa, Canada : Canadian Science Publ. , 7, 2022, 1, January, 528-542., ISSN(печатно) 2371-1671, ISSN(онлайн) 2371-1671 / DOI 10.1139/facets-2021-0041 / Scopus / Web of Science / Линк
Монография 2022
Варна : Ико-консулт, 2022, 185., ISBN(печатно) 978-954-8235-15-0
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 21-28., ISBN(печатно) 978-954-21-1002-3 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 1, 43-54., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2016
International Scientific Conference on Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, 8-9.09. 2016, Olomouc : Conference Proceedings, Olomouc : Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358., ISBN(онлайн) 978-80-87533-14-7 / Web of Science / Линк
Монография 2016
Варна : Наука и икономика, 2016, 180.
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137-153., ISSN(онлайн) 1314-0582 / Web of Science / Линк
Статия 2015
System Research and Behavioral Science. Special Issue: Corporate Social Responsibility, Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Ltd , 32, 2015, 2, 152-159., ISSN(печатно) 1092-7026, ISSN(онлайн) 1099-1743 / DOI https://doi.org/10.1002/sres.2254 / Scopus / Web of Science
Статия 2015
Systems Research and Behavioral Science, Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Ltd, 32, 2015, 2, 152-159.
Overview of all publications