University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Petya Dankova PhD

Assoc. Prof. Petya Dankova PhD

Assoc. Prof. Petya Dankova PhD

228

dankova@ue-varna.bg

CV

Type Year Publication
Монография 2022
Варна : Ико-консулт, 2022, 185., ISBN(печатно) 978-954-8235-15-0
Статия 2022
FACETS : A Multidisciplinary Open Access Science Journal, Ottawa, Canada : Canadian Science Publ., 7, 2022, 1, January, 528-542., ISSN(онлайн) 2371-1671 / DOI 10.1139/facets-2021-0041
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 21-28.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 1, 43-54.
Доклад 2016
International Scientific Conference on Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, 8-9.09. 2016, Olomouc : Conference Proceedings, Olomouc : Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358.
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137 - 153.
Монография 2016
Варна : Наука и икономика, 2016, 180.
Статия 2015
Systems Research and Behavioral Science, Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Ltd, 32, 2015, 2, 152-159.
Статия 2015
Systems Research and Behavioral Science, 32, 152-159
Доклад 2014
// Добри практики за иновативно взаимодействие "университет - бизнес" : Сб. с анализи. - София : Диджитал Маркетинг Груп, 2014, с . 16 - 21.
Overview of all publications