University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Yordan Ivanov PhD

Assoc. Prof. Yordan Ivanov PhD

Assoc. Prof. Yordan Ivanov PhD

229 Г

0882164593

jordan.ivanov@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 229 Г: 10:00-12:00

Office hours for students

Tuesday, Office 229 Г: 14:00-15:00

Thursday, Office 229 Г: 10:00-11:00

Pending exam dates

28 Oct 2021, Office онлайн: 10:00-12:00

25 Nov 2021, Office онлайн: 10:00-12:00

Subject Year and Programme
Master Degree Seminar Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 5, КБУ (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Career Development Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Career Development Year 2, ДМПР (Full-time)
Career Development Year 2, СФ (Full-time)
Career Development Year 2, БИС (Full-time)
Career Development Year 2, ССиЗ (Full-time)
Career Development Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Career Development Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Career Development Year 2, ИБП (Full-time)
Career Development Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Career Development Year 2, СО (Full-time)
Career Development Year 2, МИО (Full-time)
Career Development Year 2, СМД (Full-time)
Controlling in Logistics Year 5, ЛМЕН (Distance learning)
Controlling in Logistics Year 5, ЛМЕН-СНУ (Distance learning)
Controlling in Logistics Year 6, ЛМЕН-СПН (Distance learning)
Controlling in Logistics Year 6, ЛМЕН-ДНДО (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
15:15 17:00 Е-Н101 Lecture Career Development 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29
Type Year Publication
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Студия 2021
Алманах научни изследвания / Институт за научни изследвания при Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов : Акад. изд. Ценов, 29, 2021, 48-81.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 225 - 232.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 189 с.
Статия 2016
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 60, 2016, 1, 80 - 95.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 2016, 1, 31-38.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015, 224 с.
Overview of all publications