University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Yordan Ivanov, PhD

Assoc. Prof. Yordan Ivanov, PhD

Assoc. Prof. Yordan Ivanov, PhD

524

+359882164593

jordan.ivanov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 524: 15:30-16:30

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/jmm-zhtj-qcc, 10:00-11:00

Pending exam dates

31 Oct 2023, Office 524: 10:00-11:15

28 Nov 2023, Office 524: 10:00-11:15

Subject Year and Programme
Small Business Management Year 3, ИБП (Full-time)
Small Business Management * Year 4, ЛОГИСТ. (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, СА (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, АБ (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, НИИ (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ПИМ (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ДМПР (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ИБП (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, СМД (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, СО (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, СФ (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ССиЗ (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, МИО (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, ИКН (Full-time)
Economics of the Enterprise Year 2, МУТ (Full-time)
Master Degree Seminar * Year 5, КБУ (Distance learning)
Master Degree Seminar * Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Master Degree Seminar * Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Master Degree Seminar * Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Corporate Controlling * Year 5, КБУ (Distance learning)
Corporate Controlling * Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Corporate Controlling * Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Corporate Controlling * Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Career Development * Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Career Development * Year 2, СА (Full-time)
Career Development * Year 2, АБ (Full-time)
Career Development * Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Career Development * Year 2, НИИ (Full-time)
Career Development * Year 2, ПИМ (Full-time)
Career Development * Year 2, ДТБ (Full-time)
Career Development * Year 2, ДМПР (Full-time)
Career Development * Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Career Development * Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Career Development * Year 2, ИБП (Full-time)
Career Development * Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Career Development * Year 2, СМД (Full-time)
Career Development * Year 2, СО (Full-time)
Career Development * Year 2, СФ (Full-time)
Career Development * Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Career Development * Year 2, ССиЗ (Full-time)
Career Development * Year 2, МИО (Full-time)
Career Development * Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Trade Relations * Year 4, ИБП (Full-time)
Pricing Practices and Decisions in Industry Year 3, ИБП (Full-time)
Pricing Practices and Decisions in Industry * Year 3, ИБП (Distance learning)
Digital Entrepreneurship * Year 3, ИБП (Distance learning)
Start-up and Innovations * Year 3, БМ-АЕ (Full-time)
Digital Technologies in Human Resources Management Year 5, МЧР (Full-time)
Digital Technologies in Human Resources Management Year 5, МЧР-СНУ (Full-time)
Digital Technologies in Human Resources Management Year 6, МЧР-ДНДО (Full-time)
Pricing Practices and Decisions Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 2-217 Lecture Pricing Practices and Decisions in Industry 14
16:15 19:00 2-226 Lecture Digital Technologies in Human Resources Management 5, 6, 39
Tuesday
09:15 11:00 2-224 Lecture Pricing Practices and Decisions 11, 12
13:30 15:00 2-220 Seminar Small Business Management 14
Wednesday
13:30 16:00 2-129 Lecture Small Business Management 14
Thursday
11:15 13:00 301 Lecture Economics of the Enterprise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37
13:30 16:00 314A Seminar Digital Technologies in Human Resources Management 5, 6, 39
Friday
16:15 19:00 H-208 Lecture Digital Technologies in Human Resources Management 1 5, 6, 39
Type Year Publication
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 162-167., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Статия 2023
Стратегии на образователната и научната политика = Strategies for Policcy in Science and Education : Научно списание, София : Аз-буки, 31, 2023, 6s, 94-102., ISSN(печатно) 1310-0270 , ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI 10.53656/str2023-6s-8-imp / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1116-0
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 138-143., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Студия 2021
Алманах научни изследвания / Институт за научни изследвания при Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов : Акад. изд. Ценов, 29, 2021, 48-81.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 56) ., ISBN(печатно) 978-954-21-0992-1
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 225 - 232.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Overview of all publications