University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Yordan Ivanov PhD

Assoc. Prof. Yordan Ivanov PhD

Assoc. Prof. Yordan Ivanov PhD

229 Г

+359882164593

jordan.ivanov@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 229 Г: 10:00-12:00

Office hours for students

Wednesday, Office 229 Г: 11:00-12:00

Thursday, Office 229 Г: 14:00-15:00

Pending exam dates

26 Oct 2022, Office 229 Г: 11:00-13:00

23 Nov 2022, Office 229 Г: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, ИБП (Distance learning)
Small Business Management Year 3, ИБП (Full-time)
Small Business Management Year 4, ЛОГИСТ. (Full-time)
Master Degree Seminar Year 5, КБУ (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Corporate Controlling Year 5, КБУ (Distance learning)
Corporate Controlling Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Corporate Controlling Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Trade Relations Year 3, ЛОГИСТ. (Full-time)
Pricing Practices and Decisions in Industry Year 3, ИБП (Full-time)
Pricing Practices and Decisions in Industry Year 3, ИБП (Distance learning)
Digital Technologies in Human Resources Management Year 5, МЧР (Full-time)
Digital Technologies in Human Resources Management Year 5, МЧР-СНУ (Full-time)
Digital Technologies in Human Resources Management Year 6, МЧР-ДНДО (Full-time)
Pricing Practices and Decisions Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 2-217 Lecture Small Business Management 16
13:30 16:00 2-313 Seminar Digital Technologies in Human Resources Management 5, 6, 45
Tuesday
07:30 10:00 305 Lecture Digital Technologies in Human Resources Management 1 5, 6, 45
11:15 13:00 2-219 Lecture Pricing Practices and Decisions 12, 13
13:30 15:00 2-222 Lecture Trade Relations 17
Wednesday
10:15 13:00 H-104 Lecture Digital Technologies in Human Resources Management 5, 6, 45
Thursday
11:15 13:00 H-212 Lecture Pricing Practices and Decisions in Industry 16
13:30 15:00 H-203 Seminar Small Business Management 16
16:15 19:00 437 Seminar Small Business Management 19
Friday
13:30 16:00 127Г Lecture Small Business Management 19
2023-02-06 (Monday)
13:30 16:00 Е-303 Lecture Master Degree Seminar 26, 27, 56
2023-02-07 (Tuesday)
09:15 12:00 Е-9 Lecture Specialized Seminar 55
2023-02-08 (Wednesday)
11:15 13:00 Е-303 Lecture Corporate Controlling 26, 27, 56
2023-02-09 (Thursday)
11:15 13:00 Е-303 Lecture Corporate Controlling 26, 27, 56
13:30 15:00 Е-11 Lecture Pricing Practices and Decisions in Industry 49
2023-02-10 (Friday)
13:30 16:00 Е-304 Seminar Corporate Controlling 26, 27, 56
2023-02-13 (Monday)
13:30 17:00 Е-9 Lecture Pricing Practices and Decisions in Industry 49
Type Year Publication
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1116-0
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Студия 2021
Алманах научни изследвания / Институт за научни изследвания при Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов : Акад. изд. Ценов, 29, 2021, 48-81.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 225 - 232.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Статия 2016
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 60, 2016, 1, 80 - 95.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 2016, 1, 31-38.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 189 с.
Overview of all publications