University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Stefan Kalpachev PhD

Chief Assist. Prof. Stefan Kalpachev PhD

Chief Assist. Prof. Stefan Kalpachev PhD

meet.google.com/vas-itfn-vtr

0882164540

stefan.kalpachev@ue-varna.bg

За онлайн консултации последвайте google meet адреса по-горе.
Link for online consultations please follow the link above.

Office hours for students

Tuesday, Office 426: 13:00-15:00

Friday, Office 426: 11:00-13:00

Pending exam dates

25 Mar 2022, Office неприсъствен: 13:15-14:30

15 Apr 2022, Office 426 - вероятно: 13:15-14:30

Type Year Publication
Студия 2021
Алманах научни изследвания / Институт за научни изследвания при Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов : Акад. изд. Ценов, 29, 2021, 48-81.
Доклад 2021
International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium : VI, 28 - 30 April 2021, Giresun University, Giresun, Turkey, Giresun, Turkey : ISPEC Publ. House, 2021, 28.
Статия 2021
European Scientific e-Journal. 6(12). Management as a science of complex development : Collection of Scientific Articles, Hlučín-Bobrovníky : “Anisiia Tomanek” OSVČ, 2021, 6(12), 19-32.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 198-205., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Доклад 2021
2. International Palandoken Scientific Studies Congress, 24 - 25 April 2021, Erzurum, Turkey : Online Conference, Erzurum : IKSAD International Publ. House, 2021, 388-389.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, 2018, 2, с. 17 - 27.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 402 - 410.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 2018, 2, с. 6 - 16.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция..., 19 - 20 окт. 2017 г. , Варна : Наука и икономика, 2017, с. 196 - 204.
Други 2015
// Наръчник за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие университет - бизнес. - София : Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, 2015. - с. 9 - 26.
Overview of all publications