University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Stefan Kalpachev, PhD

Chief Assist. Prof. Stefan Kalpachev, PhD

Chief Assist. Prof. Stefan Kalpachev, PhD

426

+359882164540

stefan.kalpachev@ue-varna.bg

Office hours for students

Thursday, Office 426: 17:00-18:00

Online consultations

Friday, Online room link: https://meet.google.com/vzj-cekn-mvn, 09:00-10:00

Pending exam dates

19 Oct 2023, Office 426: 17:00-18:00

16 Nov 2023, Office 426: 17:00-18:00

Subject Year and Programme
Organization of Production and Labour * Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Organization of Production and Labour * Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Organization of Production and Labour * Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Production Logistics Year 3, ЛОГИСТ. (Full-time)
Operational Management Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Operational Management Year 3, БМ-АЕ (Full-time)
Operational Management * Year 3, ИБП (Distance learning)
Career Development Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Career Development Year 2, СА (Full-time)
Career Development Year 2, АБ (Full-time)
Career Development Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Career Development Year 2, НИИ (Full-time)
Career Development Year 2, ПИМ (Full-time)
Career Development Year 2, ДТБ (Full-time)
Career Development Year 2, ДМПР (Full-time)
Career Development Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Career Development Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Career Development Year 2, ИБП (Full-time)
Career Development Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Career Development Year 2, СМД (Full-time)
Career Development Year 2, СО (Full-time)
Career Development Year 2, СФ (Full-time)
Career Development Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Career Development Year 2, ССиЗ (Full-time)
Career Development Year 2, МИО (Full-time)
Career Development Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Career Development * Year 2, СО (Distance learning)
Career Development * Year 2, ФИНАНСИ (Distance learning)
Career Development * Year 2, ИК.И Т. (Distance learning)
Career Development * Year 2, НИИ (Distance learning)
Career Development * Year 2, ИБП (Distance learning)
Start-up and Innovations Year 3, БМ-АЕ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 2-229 Seminar Start-up and Innovations 25
13:30 15:00 2-130 Seminar Operational Management 5
Tuesday
11:15 13:00 316 Lecture Career Development 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
13:30 15:00 H-209 Seminar Operational Management 25
Wednesday
10:15 13:00 2-313 Lecture Operational Management 25
13:30 16:00 2-317 Lecture Start-up and Innovations 25
Thursday
09:15 11:00 2-127 Seminar Production Logistics 15
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Audit Career Development 2 38 тест център онлайн 09.01.2024 10:00 - 12:00
Real Estate and Investments Career Development 2 41 тест център онлайн 09.01.2024 12:00 - 14:00
Business and Management - in English Operational Management 3 25 1-302 10.01.2024 10:00 - 12:00
Finance Career Development 2 39 тест център онлайн 16.01.2024 10:00 - 12:00
Industrial Business and Entrepreneurship Career Development 2 42 тест център онлайн 16.01.2024 12:00 - 14:00
Business and Management - in English Start-up and Innovations 3 25 1-305 19.01.2024 12:00 - 14:00
Economics and Trade Career Development 2 40 тест център онлайн 20.01.2024 10:00 - 12:00
Accounting and Audit Career Development 2 18 1-55 23.01.2024 14:00 - 15:00
Accounting and Audit Career Development 2 19 1-55 23.01.2024 14:00 - 15:00
Accounting and Finance Career Development 2 20 1-55 23.01.2024 14:00 - 15:00
Accounting and Finance Career Development 2 21 1-55 23.01.2024 14:00 - 15:00
International Economic Relations Career Development 2 28 1-56 23.01.2024 15:00 - 16:00
International Economic Relations Career Development 2 29 1-56 23.01.2024 15:00 - 16:00
Tourism Career Development 2 31 1-56 23.01.2024 15:00 - 16:00
Tourism Career Development 2 33 1-56 23.01.2024 15:00 - 16:00
Business digital technologies Career Development 2 8 1-56 24.01.2024 13:00 - 14:00
Finance Career Development 2 22 1-56 24.01.2024 13:00 - 14:00
Finance Career Development 2 23 1-56 24.01.2024 13:00 - 14:00
Insurance and Security Career Development 2 24 1-56 24.01.2024 13:00 - 14:00
Tourism Career Development 2 30 1-56 24.01.2024 14:00 - 15:00
Tourism Career Development 2 32 1-56 24.01.2024 14:00 - 15:00
Management Career Development 2 1 1-55 25.01.2024 15:00 - 16:00
Management Career Development 2 2 1-55 25.01.2024 15:00 - 16:00
Judicial Administration Career Development 2 3 1-55 25.01.2024 15:00 - 16:00
Agricultural Business Career Development 2 4 1-55 25.01.2024 14:00 - 15:00
Entrepreneurship and Investment Management Career Development 2 7 1-55 25.01.2024 15:00 - 16:00
Marketing Career Development 2 11 1-55 25.01.2024 14:00 - 15:00
Industrial Business and Entrepreneurship Career Development 2 14 1-55 25.01.2024 14:00 - 15:00
Logistics Career Development 2 15 1-55 25.01.2024 14:00 - 15:00
Business Economics Career Development 2 5 1-55 26.01.2024 10:00 - 11:00
Real Estate and Investments Career Development 2 6 1-55 26.01.2024 10:00 - 11:00
Digital Media and PR Career Development 2 9 1-55 26.01.2024 09:00 - 10:00
Digital Media and PR Career Development 2 10 1-55 26.01.2024 09:00 - 10:00
Marketing Career Development 2 12 1-55 26.01.2024 09:00 - 10:00
Economics and Trade Career Development 2 13 1-55 26.01.2024 09:00 - 10:00
Commodities Science and Customs Activity Career Development 2 16 1-55 26.01.2024 10:00 - 11:00
Commodities Science and Customs Activity Career Development 2 17 1-55 26.01.2024 10:00 - 11:00
Industrial Business and Entrepreneurship Operational Management 3 42 eLearn 27.01.2024 10:00 - 12:00
Corporate Business and Governance- ESM Organization of Production and Labour 5 26 eLearn 31.01.2024 14:00 - 16:00
Corporate Business and Governance-OSOA Organization of Production and Labour 6 51 eLearn 31.01.2024 14:00 - 16:00
Corporate Business and Governance-SPF Organization of Production and Labour 6 59 eLearn 31.01.2024 14:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1116-0
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 144-151., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 69-75., ISBN(печатно) 978-954-21-1138-2, ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2021
2. International Palandoken Scientific Studies Congress, 24 - 25 April 2021, Erzurum, Turkey : Online Conference, Erzurum : IKSAD International Publ. House, 2021, 388-389.
Доклад 2021
International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium : VI, 28 - 30 April 2021, Giresun University, Giresun, Turkey, Giresun, Turkey : ISPEC Publ. House, 2021, 28.
Студия 2021
Алманах научни изследвания / Институт за научни изследвания при Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов : Акад. изд. Ценов, 29, 2021, 48-81.
Статия 2021
European Scientific e-Journal. 6(12). Management as a science of complex development : Collection of Scientific Articles, Hlučín-Bobrovníky : “Anisiia Tomanek” OSVČ, 2021, 6(12), 19-32.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 198-205., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 2018, 2, с. 6 - 16.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, 2018, 2, с. 17 - 27.
Overview of all publications