University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Ilian Minkov PhD

Assoc. Prof. Ilian Minkov PhD

Assoc. Prof. Ilian Minkov PhD

234

0882 164 837

minkov@ue-varna.bg

Office hours

Monday, Office 234: 15:00-17:00

Office hours for students

Thursday, Office 234: 11:00-13:00

Pending exam dates

18 Mar 2021, Office онлайн изпит, чрез платформата за електронно и дистанционно обучение eLearn: 11:00-13:00

08 Apr 2021, Office онлайн изпит, чрез платформата за електронно и дистанционно обучение eLearn: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, ИБП (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 5, КБУ (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Business Diagnostics Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Company Culture Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Planning and Analysis of the Enterprise Year 5, УП-СНУ (Full-time)
Planning and Analysis of the Enterprise Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Planning and Analysis of the Enterprise Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Planning and Analysis of the Enterprise Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Business Planning of the Enterprise Year 3, ИБП (Full-time)
Business Planning of the Enterprise Year 3, ИБП (Distance learning)
Corporate Culture Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Corporate Culture Year 5, КБУ (Distance learning)
Corporate Culture Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Corporate Culture Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Academic Research Year 1, ИБП (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 302 Seminar Company Culture 15
13:30 15:00 H-208 Seminar Business Planning of the Enterprise 16
Tuesday
11:15 13:00 2-310 Lecture Company Culture 14, 15
13:30 16:00 2-318 Lecture Business Planning of the Enterprise 16
Friday
08:15 10:00 2-310 Lecture Business Diagnostics 14, 15
Type Year Publication
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 19 - 26.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 173 - 183.
Доклад 2018
Предизвикателства пред индустриалния растеж в България : Юбилейна научно-приложна конференция, 12 - 14 октомври 2018, СОЛ Несебър Ризорт, Равда, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 33 - 41.
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 266 с. : с табл., диагр
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 246 - 253.
Доклад 2013
Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България: Сборник с доклади от 14-та научно-практичека конференция, София: УНСС, 2013, с. 271 - 284.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 8 - 10.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 251 - 254.
Overview of all publications