University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Ilian Minkov PhD

Assoc. Prof. Ilian Minkov PhD

234

0882 164 837

minkov@ue-varna.bg

Office hours

Monday, Office 234: 10:00-12:00

Office hours for students

Wednesday, Office 234: 11:15-13:15

Pending exam dates

02 Nov 2020, Office 234: 10:00-12:00

30 Nov 2020, Office 234: 10:00-12:00

Subject Year and Programme
Master Degree Seminar Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 5, КБУ (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Management of Competitiveness and Growth Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Management of Competitiveness and Growth Year 5, КБУ (Distance learning)
Management of Competitiveness and Growth Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Management of Competitiveness and Growth Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Planning and Analysis of the Enterprise Year 6, УП-ДНДО (Full-time)
Economic Analysis of the Enterprise Year 4, ИБП (Full-time)
Company Culture Year 4, МЕНИДЖ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
13:30 15:00 2-315 Lecture Company Culture 24, 25, 26
Wednesday
08:15 11:00 223 Lecture Economic Analysis of the Enterprise 20
2020-10-20 (Tuesday)
11:15 12:00 2-313 Lecture Planning and Analysis of the Enterprise 53
12:15 13:00 2-313 Seminar Planning and Analysis of the Enterprise 53
Type Year Publication
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 173 - 183.
Доклад 2018
Предизвикателства пред индустриалния растеж в България : Юбилейна научно-приложна конференция, 12 - 14 октомври 2018, СОЛ Несебър Ризорт, Равда, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 33 - 41.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 19 - 26.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 246 - 253.
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 266 с. : с табл., диагр
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 251 - 254.
Доклад 2013
Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България: Сборник с доклади от 14-та научно-практичека конференция, София: УНСС, 2013, с. 271 - 284.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 8 - 10.
Overview of all publications