University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Ilian Minkov PhD

Assoc. Prof. Ilian Minkov PhD

Assoc. Prof. Ilian Minkov PhD

minkov@ue-varna.bg

Office hours

Monday, Office 1-234: 10:00-12:00

Office hours for students

Thursday, Office онлайн консултации: 10:00-12:00

Pending exam dates

28 Oct 2021, Office 1-234: 10:00-12:00

25 Nov 2021, Office 1-234: 10:00-12:00

Subject Year and Programme
Master Degree Seminar Year 5, КБУ (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Management of Competitiveness and Growth Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Management of Competitiveness and Growth Year 5, КБУ (Distance learning)
Management of Competitiveness and Growth Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Management of Competitiveness and Growth Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Planning and Analysis of the Enterprise Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Planning and Analysis of the Enterprise Year 5, УП-СНУ (Part-time)
Planning and Analysis of the Enterprise Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Planning and Analysis of the Enterprise Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Business Planning of the Enterprise Year 3, ИБП (Distance learning)
Economic Analysis of the Enterprise Year 4, ИБП (Full-time)
Corporate Culture Year 5, КБУ (Distance learning)
Corporate Culture Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Corporate Culture Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Corporate Culture Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Company Culture Year 4, МЕНИДЖ. (Full-time)
Competitive Intelligence And Competitiveness Year 5, КБР-СНУ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
2022-02-07 (Monday)
09:15 11:00 Е-Н210 Lecture Business Planning of the Enterprise 55
2022-02-08 (Tuesday)
09:15 11:00 Е-312 Lecture Corporate Culture 32, 33, 63, 64
11:15 13:00 Е-307 Seminar Corporate Culture 32, 33, 63, 64
15:15 18:00 Е–Н207 Lecture Business Planning of the Enterprise 55
2022-02-09 (Wednesday)
09:15 11:00 Е–Н207 Lecture Business Planning of the Enterprise 55
11:15 13:00 Е-Н210 Seminar Business Planning of the Enterprise 55
13:30 15:00 Е-317 Lecture Corporate Culture 32, 33, 63, 64
15:15 17:00 Е–433 Seminar Corporate Culture 32, 33, 63, 64
2022-02-10 (Thursday)
11:15 13:00 Е–Н208 Lecture Business Planning of the Enterprise 55
13:30 15:00 Е-222 Lecture Corporate Culture 32, 33, 63, 64
15:15 17:00 Е-319 Seminar Corporate Culture 32, 33, 63, 64
2022-02-11 (Friday)
08:15 11:00 Е-Н103 Seminar Planning and Analysis of the Enterprise 33, 63, 64
11:15 13:00 Е-Н210 Seminar Business Planning of the Enterprise 55
13:30 15:00 Е-Н210 Seminar Business Planning of the Enterprise 55
2022-02-12 (Saturday)
09:15 12:00 Е-304 Lecture Planning and Analysis of the Enterprise 33, 63, 64
2022-02-13 (Sunday)
12:15 15:00 Е-303 Seminar Master Degree Seminar 32, 33, 63, 64
2022-02-04 (Friday)
12:00 14:46 Е-302 Lecture Planning and Analysis of the Enterprise 22
2022-02-07 (Monday)
12:38 15:38 Е-222 Lecture Planning and Analysis of the Enterprise 22
2022-02-12 (Saturday)
14:08 17:46 H-208 Seminar Planning and Analysis of the Enterprise 22
2022-02-14 (Monday)
10:30 12:38 H-103 Seminar Planning and Analysis of the Enterprise 22
Type Year Publication
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Международна научно-практическа конференция, 24 септ. 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 108 - 113.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 173 - 183.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 19 - 26.
Доклад 2018
Предизвикателства пред индустриалния растеж в България : Юбилейна научно-приложна конференция, 12 - 14 октомври 2018, СОЛ Несебър Ризорт, Равда, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 33 - 41.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 246 - 253.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 266 с. : с табл., диагр
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 251 - 254.
Доклад 2013
Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България: Сборник с доклади от 14-та научно-практичека конференция, София: УНСС, 2013, с. 271 - 284.
Overview of all publications