University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Silviya Blagoeva-Karamfilova PhD

Assoc. Prof. Silviya Blagoeva-Karamfilova PhD

Assoc. Prof. Silviya Blagoeva-Karamfilova PhD

203

s_blagoeva@ue-varna.bg

https://meet.google.com/orv-jzqb-jfk

зам.-ректор по учебна дейност и акредитация

Office hours

Monday, Office 203: 11:00-12:00

Wednesday, Office 203: 14:00-15:00

Office hours for students

Tuesday, Office 203: 10:00-12:00

Pending exam dates

25 Oct 2022, Office 203: 10:00-11:30

15 Nov 2022, Office 203: 10:00-11:30

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, ЛОГИСТ. (Full-time)
Corporate Logistics Year 5, КБУ (Distance learning)
Corporate Logistics Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Corporate Logistics Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Supply Chain Management Year 5, ЛМЕН (Distance learning)
Supply Chain Management Year 5, ЛМЕН-СНУ (Distance learning)
Supply Chain Management Year 6, ЛМЕН-ДНДО (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 447 Lecture Specialized Seminar 19
Tuesday
07:30 10:00 220 Lecture Specialized Seminar 1 19
2023-02-06 (Monday)
12:15 15:00 Е-13 Lecture Supply Chain Management 28, 29, 57
2023-02-07 (Tuesday)
10:15 13:00 Е-18 Lecture Supply Chain Management 28, 29, 57
2023-02-08 (Wednesday)
08:15 11:00 Е-6 Lecture Supply Chain Management 28, 29, 57
13:30 16:00 Е-303 Lecture Corporate Logistics 26, 27, 56
2023-02-09 (Thursday)
09:15 11:00 Е-303 Seminar Corporate Logistics 26, 27, 56
13:30 16:00 Е-303 Lecture Corporate Logistics 26, 27, 56
2023-02-10 (Friday)
10:15 13:00 Е-Н104 Seminar Supply Chain Management 28, 29, 57
16:15 18:00 Е-304 Seminar Corporate Logistics 26, 27, 56
2023-02-13 (Monday)
12:15 15:00 Е-302 Seminar Supply Chain Management 28, 29, 57
2023-02-14 (Tuesday)
11:15 13:00 Е-303 Seminar Corporate Logistics 26, 27, 56
Type Year Publication
Монография 2022
Варна : Ико-консулт, 2022, 194. - (Библиотека PhD Защитени докторски дисертации)., ISBN(печатно) 978-954-8235-17-4
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 178-186., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Педагогика : Научно списание = Pedagogy : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice, София : Аз Буки, 94, 2022, 8, 1007-1020., ISSN(печатно) 0861-3982 , ISSN(онлайн) 1314-8540 / DOI 10.53656/ped2022-8.04
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука, София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, 200 - 214.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, I, 2017, 23 - 38.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучание и управление на знанието: мост между средното и висшето образование, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 1, 2016, с. 44 - 53.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 447 - 456.
Монография 2015
- Варна : ИК Геа-Принт, 2015. - 164 с. : с табл., диагр.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 225.
Доклад 2012
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката, ИУ – Варна, 2012.
Overview of all publications