University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Plamen Pavlov PhD

Chief Assist. Prof. Plamen Pavlov PhD

Chief Assist. Prof. Plamen Pavlov PhD

527

pavlov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 527: 11:15-13:15

Tuesday, Office 527: 11:15-13:15

Pending exam dates

12 Oct 2021, Office 527: 11:30-12:30

09 Nov 2021, Office 527: 11:30-12:30

Subject Year and Programme
Управление на инвестициите и иновациите Year 5, УП-СНУ (Part-time)
Specialized Seminar Year 4, ИБП (Distance learning)
Specialized Seminar Year 4, ИБП (Full-time)
Industrial Economics Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Industrial Economics Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Industrial Economics Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Organization of Production and Labour Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Organization of Production and Labour Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Organization of Production and Labour Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Human Resource Management Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Human Resource Management Year 5, КБУ (Distance learning)
Human Resource Management Year 6, КБУ-СПН (Distance learning)
Human Resource Management Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Personnel Management and Organization of Work Year 4, ИБП (Full-time)
Personnel Management and Organization of Work Year 4, ИБП (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 H-210 Seminar Personnel Management and Organization of Work 16
15:15 18:00 H-210 Lecture Specialized Seminar 16
Tuesday
13:30 16:00 H-210 Lecture Personnel Management and Organization of Work 16
2021-11-11 (Thursday)
09:00 11:46 2-127 Lecture Управление на инвестициите и иновациите 22
2021-11-18 (Thursday)
09:38 11:46 2-127 Lecture Управление на инвестициите и иновациите 22
2021-11-24 (Wednesday)
09:00 12:38 H-104 Seminar Управление на инвестициите и иновациите 22
2021-11-25 (Thursday)
09:00 11:08 2-127 Seminar Управление на инвестициите и иновациите 22
Type Year Publication
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 148 с. - (Сер. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 76).
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 138-154.
Статия 2021
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 2, 176-190.
Монография 2021
Варна : Ико-консулт, 2021, 168. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации ; № 2).
Статия 2020
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 73, 2020, 1, 29 - 47 ; 27 - 43.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с докл. от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 338 - 350.
Статия 2017
Народностопански архив = Economoc Arhiv, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 70, 2017, 4, 45 - 60 ; 42 - 55.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование, Варна: Наука и икономика, 2017, 323 - 335.
Учебник 2016
Варна : Наука и икономика, 2016, 245.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 326 с.
Overview of all publications