University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Stoyan Hadjivelichkov PhD

Chief Assist. Prof. Stoyan Hadjivelichkov PhD

Chief Assist. Prof. Stoyan Hadjivelichkov PhD

527

hvelichkov@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 527: 14:00-16:00

Tuesday, Office 527: 11:15-13:15

Pending exam dates

31 Oct 2022, Office 527: 14:00-16:00

28 Nov 2022, Office 527: 14:00-16:00

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, ИБП (Distance learning)
Integrated Marketing Communications Year 3, ИБП (Full-time)
Integrated Marketing Communications Year 3, ИБП (Distance learning)
Brand Management and Advertising Year 4, ИБП (Full-time)
Brand Management and Advertising Year 4, ИБП (Distance learning)
International Trade Year 3, БМ-АЕ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 H-209 Lecture Brand Management and Advertising 18
Tuesday
10:15 13:00 2-222 Lecture International Trade 26
13:30 16:00 2-127 Seminar Brand Management and Advertising 18
Wednesday
11:15 13:00 2-320 Lecture Integrated Marketing Communications 16
Thursday
13:30 16:00 2-129 Lecture Brand Management and Advertising 1 18
2023-02-06 (Monday)
09:15 12:00 Е-5 Lecture Brand Management and Advertising 55
2023-02-07 (Tuesday)
12:15 15:00 Е-6 Lecture Brand Management and Advertising 55
2023-02-08 (Wednesday)
15:15 18:00 Е-10 Seminar Brand Management and Advertising 55
2023-02-09 (Thursday)
09:15 12:00 Е-10 Lecture Brand Management and Advertising 55
12:15 15:00 Е-8 Lecture Specialized Seminar 55
15:15 18:00 Е-8 Lecture Integrated Marketing Communications 49
2023-02-10 (Friday)
10:15 13:00 Е-10 Lecture Integrated Marketing Communications 49
13:30 16:00 Е-8 Seminar Brand Management and Advertising 55
Type Year Publication
Доклад 2016
Материалы II международной научно-практической конференции „Экономика и финансы: теория и практика“, Международное научно-практическое издание „Современные фундаментальные и прикладные исследования/International scientific periodical “Modern fundamental and applied researches”, Изд. Лугаского государственного университета имени Владимира Даля, ЛГУ, 2016, 11-15.
Доклад 2015
Агробизнсът и селските райони-настояще и бъдещо развитие, сб.доклади, Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, Варна: Гея-принт, 2015, 197-205.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 84 - 88.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 222 с.
Други 2012
- Варна, 2012. - 214 с.
Статия 2011
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 1, с. 124 - 137.
Доклад 2006
Съвременни управленски практики IV, сб.доклади, Център по икономически и управленски науки, БСУ, 2, 2006, 64-71.
Статия 2005
сп. Известия, ИУ-Варна, 2005, 2, 100-109.
Доклад 2004
Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване на подготовката на специалисти с висше образование в Р.България, сб.доклади от научна конференция, посветена на 50 г. от създаването на катедра "Икономика и управление на индустрията", ИУ-Варна, 2004, 154-166.
Доклад 2004
Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване на подготовката на специалисти с висше образование в Р.България, сб.доклади от научна конференция, посветена на 50 г. от създаването на катедра "Икономика и управление на индустрията", ИУ-Варна, 2004, 141-153.
Overview of all publications