University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Ivan Petrov PhD

Assoc. Prof. Ivan Petrov PhD

Assoc. Prof. Ivan Petrov PhD

527

0882164683

ivan_petrov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office https://meet.google.com/pbs-bpec-ine: 15:15-17:15

Pending exam dates

23 Mar 2022, Office https://meet.google.com/pbs-bpec-ine: 15:15-17:00

13 Apr 2022, Office https://meet.google.com/pbs-bpec-ine: 15:15-17:00

Type Year Publication
Монография 2021
Варна : Ико-консулт , 2021, 220. - Сер. (Библ. PhD Защитени докторски дисертации ; 3) ., ISBN(печатно) 978-954-8235-14-3
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2018, 2, 154 - 162.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посветена на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 116 - 125.
Монография 2015
. - Варна : Ико-консулт, 2015, 340 с. : с табл., диагр.
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 270 с.
Други 2012
- Варна , 2010. - 246 с.
Други 2011
- София, 2011. - 45 с.
Монография 2011
- Варна : Ико-консулт, 2011. - 184 с.
Доклад 2010
Реструктурирование экономики : Ресурсы и механизмы : Материалы международной научнопрактической конференции, Санкт - Петербург, 25 - 27 января 2010 г., Санкт -Петербург : СПбУЭФ, 2010, 196-197. ., ISBN(печатно) 978-5-903661-09-1
Доклад 2008
Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса: Сборник с доклади от Юбилейна научно-приложна конференция, Варна : График, 2008, с. 130 - 137.
Overview of all publications