University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Ivan Petrov PhD

Assoc. Prof. Ivan Petrov PhD

Assoc. Prof. Ivan Petrov PhD

527

+359882164683

ivan_petrov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 527: 15:45-17:45

Pending exam dates

25 Oct 2022, Office 527: 15:45-17:45

29 Nov 2022, Office 527: 15:45-17:45

Subject Year and Programme
Small Business Management Year 3, ИБП (Full-time)
Small Business Management Year 3, ИБП (Distance learning)
Small Business Management Year 4, ЛОГИСТ. (Full-time)
Corporate Controlling Year 5, КБУ (Distance learning)
Corporate Controlling Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Corporate Controlling Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Business Diagnostics Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Planning and Analysis of the Enterprise Year 5, УП-СНУ (Part-time)
Planning and Analysis of the Enterprise Year 5, КБУ-СНУ (Distance learning)
Planning and Analysis of the Enterprise Year 6, УП-ДНДО (Part-time)
Planning and Analysis of the Enterprise Year 6, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 2-217 Lecture Small Business Management 16
Tuesday
11:15 13:00 2-312 Lecture Business Diagnostics 6
Thursday
13:30 15:00 H-203 Seminar Small Business Management 16
16:15 19:00 437 Seminar Small Business Management 19
Friday
13:30 16:00 127Г Lecture Small Business Management 19
2023-02-06 (Monday)
11:15 13:00 Е-303 Lecture Corporate Controlling 26, 27, 56
2023-02-07 (Tuesday)
13:30 16:00 Е-303 Lecture Corporate Controlling 26, 27, 56
16:15 19:00 Е-304 Lecture Planning and Analysis of the Enterprise 27, 56
2023-02-08 (Wednesday)
08:15 11:00 Е-303 Seminar Corporate Controlling 26, 27, 56
2023-02-09 (Thursday)
10:15 13:00 Е-12 Lecture Small Business Management 49
16:15 19:00 Е-304 Seminar Planning and Analysis of the Enterprise 27, 56
2023-02-10 (Friday)
15:15 18:00 Е-12 Lecture Small Business Management 49
2023-02-14 (Tuesday)
10:15 13:00 Е-6 Lecture Small Business Management 49
2023-02-15 (Wednesday)
11:15 13:00 Е-8 Seminar Small Business Management 49
2023-02-16 (Thursday)
15:15 17:00 Е-4 Seminar Small Business Management 49
2023-02-17 (Friday)
15:15 17:00 Е-3 Seminar Small Business Management 49
2023-02-07 (Tuesday)
08:08 11:46 H-206 Lecture Planning and Analysis of the Enterprise 15, 51
2023-02-08 (Wednesday)
12:00 13:16 H-206 Seminar Planning and Analysis of the Enterprise 15, 51
2023-02-13 (Monday)
15:00 16:16 H-206 Lecture Planning and Analysis of the Enterprise 15, 51
2023-02-17 (Friday)
07:30 11:46 H-206 Seminar Planning and Analysis of the Enterprise 15, 51
Type Year Publication
Монография 2021
Варна : Ико-консулт , 2021, 220. - Сер. (Библ. PhD Защитени докторски дисертации ; 3) ., ISBN(печатно) 978-954-8235-14-3
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посветена на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 116 - 125.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2018, 2, 154 - 162.
Монография 2015
. - Варна : Ико-консулт, 2015, 340 с. : с табл., диагр.
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 270 с.
Други 2012
- Варна , 2010. - 246 с.
Други 2011
- София, 2011. - 45 с.
Монография 2011
- Варна : Ико-консулт, 2011. - 184 с.
Доклад 2010
Реструктурирование экономики : Ресурсы и механизмы : Материалы международной научнопрактической конференции, Санкт - Петербург, 25 - 27 января 2010 г., Санкт -Петербург : СПбУЭФ, 2010, 196-197. ., ISBN(печатно) 978-5-903661-09-1
Доклад 2008
Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник доклади от Юбилейна научно-практическа конференция посветена на 60 год. на кат. "Индустриален бизнес", 10 окт. 2008, София : Унив. изд. Стопанство, 2008, 144-148.
Overview of all publications