University of Economics – Varna

Aneliya Gercheva-Nedelcheva, lecturer

 Aneliya Gercheva-Nedelcheva, lecturer
Office hours for students

Monday, Office 508: 08:00-09:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/ofw-cssw-sko, 11:00-12:00

Pending exam dates

18 Oct 2023, Office 530: 07:30-09:00

08 Nov 2023, Office 530: 07:30-09:00

Subject Year and Programme
Career Development Year 2, ДТБ (Full-time)
Career Development Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Career Development Year 2, ССиЗ (Full-time)
Career Development Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
English Year 1, НИИ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СА (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, АБ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, НИИ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ПИМ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ДТБ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ДМПР (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ИБП (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СМД (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СО (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СФ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ССиЗ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МИО (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 447 Seminar Career Development 30, 32
17:15 19:00 447 Seminar Commercial Correspondence 28, 29, 33
Wednesday
09:15 11:00 H-101 Seminar Commercial Correspondence 30, 31, 32
17:15 19:00 232 Seminar Commercial Correspondence 22, 23
Thursday
08:15 10:00 306 Seminar Commercial Correspondence 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
13:30 15:00 523 Seminar Commercial Correspondence 3, 4, 5, 6, 7
15:15 17:00 H-211 Seminar English 6
17:15 19:00 312 Seminar Commercial Correspondence 18, 19, 20, 21, 24
Friday
09:15 11:00 312 Seminar Career Development 8, 22, 23, 24
11:15 13:00 312 Seminar Commercial Correspondence 1, 2, 8, 16, 17
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образоване и реална икономика: развитие и взаимодействие в дигиталната епоха : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 689 - 700.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 329 - 334.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 216 с.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 240 - 248.
Overview of all publications