University of Economics – Varna

Aneliya Gercheva-Nedelcheva

 Aneliya Gercheva-Nedelcheva
Office hours for students

Monday, Office 225г: 08:00-10:00

Thursday, Office 225г: 17:00-19:00

Pending exam dates

25 Oct 2021, Office 225г: 08:00-10:00

15 Nov 2021, Office 225г: 08:00-10:00

Subject Year and Programme
Career Development Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Career Development Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Career Development Year 2, ДМПР (Full-time)
Career Development Year 2, МИО (Full-time)
Career Development Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Regulation and Ethics of Digital Media and PR Year 3, ДМПР (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ПИМ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, НИИ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, СМД (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, СО (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СА (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, АБ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ПА (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ПИМ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, НИИ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 127В Seminar Career Development 30, 31, 34
15:15 17:00 312 Seminar Bulgarian Language 1, 6, 7, 16, 18, 22, 26, 30
Wednesday
09:15 11:00 523 Seminar Commercial Correspondence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Thursday
13:30 15:00 434 Seminar Career Development 12, 13, 14
15:15 17:00 434 Seminar Career Development 10, 11, 15
Friday
07:30 09:00 2-312 Seminar Regulation and Ethics of Digital Media and PR 11
09:15 11:00 2-313 Seminar Regulation and Ethics of Digital Media and PR 12
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образоване и реална икономика: развитие и взаимодействие в дигиталната епоха : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 689 - 700.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 329 - 334.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 216 с.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 240 - 248.
Overview of all publications