University of Economics – Varna

Miglena Marinova

 Miglena Marinova

Miglena Marinova

225 г

0882164751

m.marinova@ue-varna.bg

Office hours

Wednesday, Office meet.google.com/bkd-ruos-tty: 11:30-13:30

Friday, Office meet.google.com/bkd-ruos-tty: 17:00-19:00

Pending exam dates

20 Oct 2021, Office 225 г: 11:30-13:30

27 Oct 2021, Office meet.google.com/bkd-ruos-tty: 11:30-13:30

Subject Year and Programme
Russian Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
Russian Year 1, ДМПР (Full-time)
Russian Year 1, СМД (Full-time)
Russian Year 1, ПИМ (Full-time)
Russian Year 1, ИКН (Full-time)
Russian Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Russian Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Russian Year 1, МУТ (Full-time)
Russian Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Russian Year 1, НИИ (Full-time)
Russian Year 1, АБ (Full-time)
Russian Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
Russian Year 1, ИБП (Full-time)
Russian Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Russian Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
Russian Year 1, СФ (Full-time)
Russian Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Russian Year 1, ССиЗ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ДТБ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, МИО (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ИКН (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, МУТ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, НИИ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, АБ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СА (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ИБП (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, БИС (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СФ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МИО (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ССиЗ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СО (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ДМПР (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ПИМ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СМД (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ПА (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
15:15 17:00 302 Seminar Russian 2, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24
17:15 19:00 302 Seminar Russian 9, 11, 17, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 44
Tuesday
09:15 11:00 303 Seminar Bulgarian Language 5, 8, 11, 28, 34, 37
11:15 13:00 312 Seminar Commercial Correspondence 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
Wednesday
09:15 11:00 523 Seminar Commercial Correspondence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
13:30 15:00 127Г Seminar Commercial Correspondence 9, 14, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Friday
13:30 15:00 2-132 Seminar Commercial Correspondence 19, 21, 22
16:15 18:00 433 Seminar Commercial Correspondence 20, 23, 24, 25
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 730 - 735.
Доклад 2018
Българският език - древен, съвременен, единен: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Благой Шклифов, Институт за български език, БАН, София : ДиоМира, 2018, с. 183 - 194.
Доклад 2018
Българският език - древен, съвременен, единен : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Благой Шклифов, Институт за български език при БАН, София : ДиоМира, 2018, с. 202 - 208.
Доклад 2018
Българският език - древен, съвременен, единен : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Благой Шклифов, Институт за български език при БАН, София : ДиоМира, 2018, с. 194 - 202 .
Доклад 2017
Осма международна научна конференция"Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения", Варна: Наука и икономика, Том 1, 2017, 472 - 481.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 335 - 343.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.
Доклад 2011
Научна конференция на младите научни работници: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2011, 249 - 255.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 249 - 255.
Учебник 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 358 с.
Overview of all publications