University of Economics – Varna

Svilen Iliev

 Svilen Iliev
Office hours for students

Monday, Office 230/508; https://meet.google.com/zwx-jbrk-thz: 15:00-17:00

Tuesday, Office 230/508; https://meet.google.com/zwx-jbrk-thz: 11:00-13:00

Pending exam dates

09 Nov 2021, Office 230/508; https://meet.google.com/zwx-jbrk-thz: 11:00-13:00

30 Nov 2021, Office 230/508; https://meet.google.com/zwx-jbrk-thz: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
English Year 1, ИКН (Full-time)
English Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
English Year 1, ДТБ (Full-time)
English Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 310 Seminar English 11, 15
13:30 15:00 H-102 Seminar English 12
Tuesday
09:15 11:00 447 Seminar English 11, 12
13:30 15:00 306 Seminar English 34
Wednesday
11:15 13:00 447 Seminar English 35
13:30 15:00 H-103 Seminar English 8
Type Year Publication
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Учебник 2008
P.H. Science and Economics, UE - Varna, 2008.
Учебно помагало 2008
Publishing House "Science and Economics" University of Economics - Varna ISBN 978-954-21-0339-4, 2008.
Учебно помагало 2006
Наука и икономика ИУ-Варна, 2006.
Доклад 2002
III Международна конференция - Езикът - средство за образование, наука и професионална реализация, Департамент по чуждоезиково обучение и комуникация при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, 2002, 448 - 455.
Други 2002
Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002.
Доклад 2002
Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и развитието на обществото", юни 2002, Икономически университет - Варна, Университетско издателство, Икономически университет - Варна, 2002, 236 - 243.
Други 2002
Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002.
Доклад 2001
II Международна конференция Чуждоезиково обучение за специални цели, Варна, 8-10 юни, 2001, посветена на Европейската година на езиците, Департамент по чуждоезиково обучение и комуникация при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, 2001, 189 - 192.
Overview of all publications