University of Economics – Varna

Svilen Iliev, senior lecturer

 Svilen Iliev, senior lecturer
Office hours for students

Wednesday, Office 230/508: 10:00-11:00

Online consultations

Monday, Online room link: https://meet.google.com/tum-ejgc-wmq, 16:00-17:00

Pending exam dates

25 Oct 2023, Office 230/508: 10:00-12:00

22 Nov 2023, Office 230/508: 10:00-12:00

Subject Year and Programme
English Year 1, СА (Full-time)
English Year 1, ПИМ (Full-time)
English Year 1, ДТБ (Full-time)
English Year 1, ИКН (Full-time)
English Year 1, DS (Full-time)
English Year 1, ПА (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, АБ (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, НИИ (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, ДМПР (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, ИБП (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, СМД (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 232 Seminar Foreign Language - English 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16
17:15 19:00 306 Seminar English 34
Tuesday
11:15 13:00 304 Seminar English 36
13:30 15:00 H-212 Seminar English 38
Wednesday
08:15 10:00 H-206 Seminar English 36
13:30 15:00 523 Seminar English 34, 35
Thursday
11:15 13:00 511 Seminar English 35
13:30 15:00 127В Seminar English 7, 8
15:15 17:00 511 Seminar English 3, 39
Type Year Publication
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Учебно помагало 2008
Publishing House "Science and Economics" University of Economics - Varna ISBN 978-954-21-0339-4, 2008.
Учебник 2008
P.H. Science and Economics, UE - Varna, 2008.
Учебно помагало 2006
Наука и икономика ИУ-Варна, 2006.
Доклад 2002
III Международна конференция - Езикът - средство за образование, наука и професионална реализация, Департамент по чуждоезиково обучение и комуникация при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, 2002, 448 - 455.
Други 2002
Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002.
Доклад 2002
Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и развитието на обществото", юни 2002, Икономически университет - Варна, Университетско издателство, Икономически университет - Варна, 2002, 236 - 243.
Други 2002
Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002.
Доклад 2001
II Международна конференция Чуждоезиково обучение за специални цели, Варна, 8-10 юни, 2001, посветена на Европейската година на езиците, Департамент по чуждоезиково обучение и комуникация при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, 2001, 189 - 192.
Overview of all publications