University of Economics – Varna

Diana Miteva

 Diana Miteva
Office hours for students

Tuesday, Office meet.google.com/emj-acab-zus: 11:00-13:00

Thursday, Office meet.google.com/emj-acab-zus: 13:00-15:00

Pending exam dates

28 Oct 2021, Office meet.google.com/emj-acab-zus: 13:00-15:00

25 Nov 2021, Office meet.google.com/emj-acab-zus: 13:00-15:00

Subject Year and Programme
English Year 1, СФ (Full-time)
English Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
English Year 1, СО (Full-time)
English Year 1, МИО (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, ДМПР (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, МИО (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, ПИМ (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, БИС (Full-time)
Specialized Foreign Language - English Year 3, МИО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
15:15 17:00 H-211 Seminar English 26
17:15 19:00 523 Seminar English 18, 19, 20, 21
Tuesday
09:15 11:00 H-103 Seminar Foreign Language - English 8, 9, 10, 11, 12, 13, 29, 30, 31, 33, 34
13:30 15:00 447 Seminar English 28, 29
Wednesday
11:15 13:00 H-207 Seminar English 28, 29
Thursday
11:15 13:00 312 Seminar Specialized Foreign Language - English 35
15:15 17:00 H-103 Seminar Specialized Foreign Language - English 36
Friday
11:15 13:00 2-225 Seminar Specialized Foreign Language - English 36
13:30 15:00 2-225 Seminar Specialized Foreign Language - English 35
Type Year Publication
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : Vol. 4, Varna : Science and Economics Publ. House, 4, 2020, 710 - 721.
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник с доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: Медицински университет, 2, 2017, 370-376.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят: Сборник от VIII Международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 521 - 526.
Доклад 2014
Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели, Варна: Стено, 2014, 186 - 189.
Доклад 2014
// Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Сб. докл. от науч. конф., 2014]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 42 - 49.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 85 - 91.
Доклад 2013
// Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 352 - 361.
Доклад 2011
// Развитие на продуктови езикови умения : Шеста междунар. науч. конф., 2011. - Варна : МУ, 2011, с. 200 - 205.
Доклад 2010
Международна Конференция „Модернизация на хуманитарното образование в условията на Болонския процес в страните от Европейския съюз и Русия”// Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 31, 2010, 1, 175 -182.
Overview of all publications