University of Economics – Varna

Aneta Stefanova

 Aneta Stefanova

Aneta Stefanova

230

aneta_stefanova@ue-varna.bg

Office hours for students

Tuesday, Office https://meet.google.com/noh-amow-zjo: 11:00-13:00

Wednesday, Office https://meet.google.com/noh-amow-zjo: 15:00-17:00

Pending exam dates

09 Nov 2021, Office https://meet.google.com/noh-amow-zjo: 11:00-13:00

30 Nov 2021, Office https://meet.google.com/noh-amow-zjo: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
English Year 1, ДМПР (Full-time)
English Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
English Year 1, ИКН (Full-time)
English Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, СМД (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, СА (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, СО (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, ДМПР (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, СФ (Full-time)
Foreign Language - English Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Specialized Foreign Language - English Year 3, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
15:15 17:00 511 Seminar English 9, 10
17:15 19:00 H-101 Seminar English 32
Tuesday
09:15 11:00 H-104 Seminar Foreign Language - English 1, 2, 4, 10, 13, 18, 19, 22, 23, 24
13:30 15:00 312 Seminar English 34, 36
Wednesday
11:15 13:00 H-211 Seminar English 44
13:30 15:00 H-211 Seminar English 9, 10
Thursday
08:15 10:00 302 Seminar Specialized Foreign Language - English 38
13:30 15:00 433 Seminar Specialized Foreign Language - English 39
Friday
09:15 11:00 2-314 Seminar Specialized Foreign Language - English 39
11:15 13:00 2-314 Seminar Specialized Foreign Language - English 38
Type Year Publication
Доклад 2020
Научни трудове ВВМУ Н. Й. Вапцаров. 45 г. катедра "Езикова подготовка" : Юбилеен сборник, Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2020, 106-113. ISBN 978-619-7428-54-4.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4 = Economic Science, Education and the Real Economy : Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference, Ded. to the 100th Ann. of UE-Varna : Vol. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 701 - 709.
Статия 2018
The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, Nis : University of Nis, 6, 2018, 3, 535 - 542.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция ..., 19 - 20 октомври 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2017, 102 - 114.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: МУ „Проф. д-р П. Стоянов“, 2017, с. 352 - 357.
Доклад 2013
// Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 352 - 361.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 157 - 162.
Доклад 2013
Кръгла маса "Езиковото обучение днес - защо, за кого и как", Варна: Наука и икономика, 2013, 157 - 162.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие: Сб. доклади от юбил. международна научна конференция, Варна, 2010, Университетско издателство "Наука и икономика" ИУ - Варна, 2010, 348 - 354.
Доклад 2008
Езикът - феномен без граници, V международна конференция - МУ - Варна, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, 2008, 2008, 85 - 88.
Overview of all publications