University of Economics – Varna

Svetlana Todorova

 Svetlana Todorova

Svetlana Todorova

508/ 3-108 /еLearn: https://meet.google.com/ihj-ytcx-rsx

0882/164.739

svetlana_todorova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 508/eLearn: https://meet.google.com/ihj-ytcx-rsx: 15:00-18:00

Thursday, Office 3-108/ elearn: https://meet.google.com/ihj-ytcx-rsx: 17:15-18:15

Pending exam dates

03 Nov 2021, Office 508: 15:15-17:15

01 Dec 2021, Office 508: 15:15-17:15

Subject Year and Programme
Career Development Year 2, МИО (Full-time)
Career Development Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Career Development Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Career Development Year 2, СМД (Full-time)
Career Development Year 2, ИБП (Full-time)
Career Development Year 2, БИС (Full-time)
French Year 1, СО (Full-time)
French Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
French Year 1, ИКН (Full-time)
French Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
French Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
French Year 1, СФ (Full-time)
French Year 1, МИО (Full-time)
French Year 1, ДМПР (Full-time)
French Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
French Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
French Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 127В Seminar Career Development 30, 31, 34
15:15 17:00 127В Seminar Career Development 9, 18, 29
17:15 19:00 H-102 Seminar French 5, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 44
Wednesday
13:30 15:00 310 Seminar Career Development 16, 17
Type Year Publication
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят- регионални и глобални измерения (ИПС- 2017) , Варна: Наука и икономика, Том 1, 2017, 504 - 508.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 171 - 178.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 560 - 565.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие: Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф. , Варна: Наука и икономика, Т. 4, 2010, 283 - 287.
Доклад 2009
Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес: Сб. доклади от кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2009, 178 - 182.
Overview of all publications