University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Vladimir Dosev PhD

Assoc. Prof. Vladimir Dosev PhD

Assoc. Prof. Vladimir Dosev PhD

225а

vl_dosev@ue-varna.bg

CV

Office hours

Tuesday, Office https://meet.google.com/vuu-fxbr-wfv: 13:00-15:00

Office hours for students

Thursday, Office https://meet.google.com/vuu-fxbr-wfv: 11:00-13:00

Pending exam dates

28 Oct 2021, Office https://meet.google.com/vuu-fxbr-wfv: 11:15-13:15

25 Nov 2021, Office https://meet.google.com/vuu-fxbr-wfv: 11:15-13:15

Subject Year and Programme
Regulation and Ethics of Digital Media and PR Year 3, ДМПР (Full-time)
Marketing Analyses in Digital Media and PR Year 4, ДМПР (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ИБП (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МИО (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СО (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, НИИ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ПА (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ССиЗ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, АБ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, БИС (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СФ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ПИМ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СА (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СМД (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ДМПР (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
11:15 13:00 323 Lecture Regulation and Ethics of Digital Media and PR 11, 12
15:15 17:00 Е-305 Lecture Commercial Correspondence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Friday
10:15 13:00 127Г Lecture Marketing Analyses in Digital Media and PR 27, 31
Type Year Publication
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 72-81.
Статия 2021
Качествена журналистика и нова комуникационнa среда : Международна научна конференция, Факултет по Журналистика и масови комуникации, СУ Кл. Охридски, 29-30.10.2020 г., София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, 284-295.
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 90, 2020, 61 - 82.
Статия 2020
Чуждоезиково обучение : Научно списание [Foreign Language Teaching : Bulgarian Educational Journal], София : Аз Буки, 47, 2020, 6, 622 - 633.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 615 - 623.
Статия 2019
Рада и приятели : Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, 1, 342 - 352.
Доклад 2019
4th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2019) : Proceedings, May 17-19, 2019, Moscow, Russia, Amsterdam : Atlantis Pres, 2019, 1342 - 1346.
Други 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 352.
Други 2017
Български език и литература, София: Просвета, 2017, 214 - 218.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, 188 - 197.
Overview of all publications