University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Vladimir Dosev PhD

Assoc. Prof. Vladimir Dosev PhD

Assoc. Prof. Vladimir Dosev PhD

225а

vl_dosev@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 225а: 13:30-15:30

Office hours for students

Wednesday, Office 225а: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Commercial Correspondence Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СА (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, АБ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, НИИ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ПИМ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ДТБ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ДМПР (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ИБП (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СМД (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СО (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СФ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ССиЗ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МИО (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СО (Distance learning)
Commercial Correspondence Year 2, ФИНАНСИ (Distance learning)
Commercial Correspondence Year 2, ИК.И Т. (Distance learning)
Commercial Correspondence Year 2, ИБП (Distance learning)
Commercial Correspondence Year 2, ТУРИЗЪМ (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
16:15 18:00 323 Lecture Commercial Correspondence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
2022-09-23 (Friday)
09:15 11:00 Е-2 Lecture Commercial Correspondence 38, 39, 40, 42, 43
2022-09-25 (Sunday)
15:15 17:00 Е-3 Lecture Commercial Correspondence 38, 39, 40, 42, 43
2022-09-26 (Monday)
13:30 15:00 Е-4 Lecture Commercial Correspondence 38, 39, 40, 42, 43
Type Year Publication
Статия 2022
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски http://medialinguistics.com/2022/03/28/fake-political-news-in-facebook, 2022, 11, 28 март [Дискретният чар на езиковата власт], 1-10. ., ISSN(печатно) 2535-0587
Статия 2021
Качествена журналистика и нова комуникационнa среда : Международна научна конференция, Факултет по Журналистика и масови комуникации, СУ Кл. Охридски, 29-30.10.2020 г., София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, 284-295.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 132.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 72-81.
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 90, 2020, 61 - 82.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 615 - 623.
Статия 2020
Чуждоезиково обучение : Научно списание [Foreign Language Teaching : Bulgarian Educational Journal], София : Аз Буки, 47, 2020, 6, 622 - 633.
Статия 2019
Рада и приятели : Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, 1, 342 - 352.
Доклад 2019
4th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2019) : Proceedings, May 17-19, 2019, Moscow, Russia, Amsterdam : Atlantis Pres, 2019, 1342 - 1346.
Други 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 352.
Overview of all publications