University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Vladimir Dosev, PhD

Assoc. Prof. Vladimir Dosev, PhD

Assoc. Prof. Vladimir Dosev, PhD

225а

vl_dosev@ue-varna.bg

CV

Office hours

Tuesday, Office 225а: 09:00-11:00

Office hours for students

Thursday, Office 225а: 10:00-11:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/vuu-fxbr-wfv, 09:00-10:00

Pending exam dates

19 Oct 2023, Office 225а: 10:00-11:00

23 Nov 2023, Office 225а: 10:00-11:00

Subject Year and Programme
Bulgarian Language Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, СА (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, АБ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, НИИ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ПИМ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ИБП (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, СО (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, СФ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ССиЗ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, МИО (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ИКН (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, МУТ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ПА (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СА (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, АБ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, НИИ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ПИМ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ДТБ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ДМПР (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ИБП (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СМД (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СО (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СФ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ССиЗ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МИО (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
11:15 13:00 323 Lecture Commercial Correspondence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Wednesday
15:15 17:00 232 Seminar Bulgarian Language 4, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 34, 37
17:15 19:00 232 Seminar Commercial Correspondence 22, 23
Thursday
08:15 10:00 302 Seminar Bulgarian Language 1, 3, 5, 6, 7, 14, 39
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Judicial Administration Commercial Correspondence 2 3 1-434 23.01.2024 11:00 - 13:00
Agricultural Business Commercial Correspondence 2 4 1-434 23.01.2024 11:00 - 13:00
Business Economics Commercial Correspondence 2 5 1-434 23.01.2024 11:00 - 13:00
Real Estate and Investments Commercial Correspondence 2 6 1-434 23.01.2024 11:00 - 13:00
Entrepreneurship and Investment Management Commercial Correspondence 2 7 1-434 23.01.2024 11:00 - 13:00
International Economic Relations Commercial Correspondence 2 28 1-434 23.01.2024 09:00 - 11:00
International Economic Relations Commercial Correspondence 2 29 1-434 23.01.2024 09:00 - 11:00
Tourism Commercial Correspondence 2 33 1-434 23.01.2024 09:00 - 11:00
Accounting and Audit Commercial Correspondence 2 18 1-511 24.01.2024 11:00 - 13:00
Accounting and Audit Commercial Correspondence 2 19 1-511 24.01.2024 11:00 - 13:00
Accounting and Finance Commercial Correspondence 2 20 1-511 24.01.2024 11:00 - 13:00
Accounting and Finance Commercial Correspondence 2 21 1-511 24.01.2024 11:00 - 13:00
Insurance and Security Commercial Correspondence 2 24 1-511 24.01.2024 11:00 - 13:00
Tourism Commercial Correspondence 2 30 1-511 24.01.2024 09:00 - 11:00
Tourism Commercial Correspondence 2 31 1-511 24.01.2024 09:00 - 11:00
Tourism Commercial Correspondence 2 32 1-511 24.01.2024 09:00 - 11:00
Management Commercial Correspondence 2 1 1-511 25.01.2024 11:00 - 13:00
Management Commercial Correspondence 2 2 1-511 25.01.2024 11:00 - 13:00
Business digital technologies Commercial Correspondence 2 8 1-511 25.01.2024 11:00 - 13:00
Commodities Science and Customs Activity Commercial Correspondence 2 16 1-511 25.01.2024 11:00 - 13:00
Commodities Science and Customs Activity Commercial Correspondence 2 17 1-511 25.01.2024 11:00 - 13:00
Finance Commercial Correspondence 2 22 1-511 25.01.2024 09:00 - 11:00
Finance Commercial Correspondence 2 23 1-511 25.01.2024 09:00 - 11:00
Digital Media and PR Commercial Correspondence 2 9 1-433 26.01.2024 09:00 - 11:00
Digital Media and PR Commercial Correspondence 2 10 1-433 26.01.2024 09:00 - 11:00
Marketing Commercial Correspondence 2 11 1-433 26.01.2024 09:00 - 11:00
Marketing Commercial Correspondence 2 12 1-433 26.01.2024 09:00 - 11:00
Economics and Trade Commercial Correspondence 2 13 1-433 26.01.2024 09:00 - 11:00
Industrial Business and Entrepreneurship Commercial Correspondence 2 14 1-433 26.01.2024 09:00 - 11:00
Logistics Commercial Correspondence 2 15 1-433 26.01.2024 09:00 - 11:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски, 2023, 14, 10-16., ISSN(онлайн) 2535-0587 / Линк
Доклад 2023
Език, наука, комуникации и спорт - 60 години академично образование : Десета юбилейна международна научна конференция, 16-17 юни 2023 г. : Сборник с доклади, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна, 2023, 89-97., ISBN(печатно) 978-619-221-454-8, ISBN(онлайн) 978-619-221-452-4 / Линк
Доклад 2022
Медийна грамотност: Класически и нови измерения = Media Literacy: Classical and New Dimensions : Международна научна конференция на Факултета по журналистика и масова комуникация, проведена на 28-29.10.2021, ФЖМК, София, СУ Кл. Охридски, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, 337-347., ISBN(печатно) 978-619-7567-12-0 / Линк
Статия 2022
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски http://medialinguistics.com/2022/03/28/fake-political-news-in-facebook, 2022, 11, 28 март [Дискретният чар на езиковата власт], 1-10. ., ISSN(печатно) 2535-0587
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 132.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 72-81.
Статия 2021
Качествена журналистика и нова комуникационнa среда : Международна научна конференция, Факултет по Журналистика и масови комуникации, СУ Кл. Охридски, 29-30.10.2020 г., София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, 284-295.
Статия 2020
Чуждоезиково обучение : двумесечно научно-методическо списание = Foreign Language Teaching, София : Аз Буки, 47, 2020, 6, 622-633., ISSN(печатно) 0205-1834, ISSN(онлайн) 1314-8508
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 615 - 623.
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 90, 2020, 61 - 82.
Overview of all publications