University of Economics – Varna

Prof. Rosen Nikolaev PhD

Prof. Rosen Nikolaev PhD

Prof. Rosen Nikolaev PhD

229-a

nikolaev_rosen@ue-varna.bg

CV

Office hours

Thursday, Office 229a: 09:15-11:15

Office hours for students

Friday, Office 229a: 09:15-11:15

Pending exam dates

26 Oct 2022, Office 234: 13:00-

23 Nov 2022, Office 234: 13:00-

Subject Year and Programme
Quantitative Methods for Analysis and Information Systems of HR Management Year 5, МЧР (Full-time)
Quantitative Methods for Analysis and Information Systems of HR Management Year 5, МЧР-СНУ (Full-time)
Quantitative Methods for Analysis and Information Systems of HR Management Year 6, МЧР-ДНДО (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, СА (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, АБ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, НИИ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ПИМ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ДТБ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ДМПР (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ИБП (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, СМД (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, СО (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, СФ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ССиЗ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, МИО (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 H-102 Lecture Quantitative Methods for Analysis and Information Systems of HR Management 5, 6, 45
Tuesday
11:15 13:00 323 Lecture Applied Mathematics 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
13:30 16:00 303 Seminar Applied Mathematics 30
16:15 18:00 301 Lecture Applied Mathematics 25, 26
Wednesday
15:15 18:00 303 Seminar Applied Mathematics 31
Thursday
08:15 11:00 223 Seminar Applied Mathematics 32
11:15 13:00 323 Lecture Applied Mathematics 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Friday
11:15 13:00 316 Lecture Applied Mathematics 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
13:30 15:00 128 Lecture Applied Mathematics 28, 29, 30, 31, 32, 33
Type Year Publication
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 1, 76-83.
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 120. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-2-4
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 2, 155-169. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 46-54., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 40-47., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 72. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-3-1
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Кръгла маса по повод 15 год. от създаването на спец. "Логистика" в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и иикономика, 2022, 130-137.
Статия 2022
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 65, 2022, 1, 96-111., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / DOI 10.53656/math2022-1-8-dvu / Web of Science
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 13-20., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 128. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-4-8
Overview of all publications