University of Economics – Varna

Prof. Rosen Nikolaev PhD

Prof. Rosen Nikolaev PhD

Prof. Rosen Nikolaev PhD

229-a

nikolaev_rosen@ue-varna.bg

CV

Office hours

Tuesday, Office https://meet.google.com/tew-vzwx-ubb: 13:00-15:00

Office hours for students

Tuesday, Office https://meet.google.com/tew-vzwx-ubb: 11:00-13:00

Pending exam dates

12 Apr 2022, Office 447: 13:00-

26 Apr 2022, Office 447: 13:00-

Type Year Publication
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 2, 155-169. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 40-47., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Статия 2022
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 65, 2022, 1, 96-111., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / DOI 10.53656/math2022-1-8-dvu / Web of Science
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 1, 76-83.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 64-69.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Монография 2021
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2021, 116.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists, 10, 2021, 1, 141-148.
Статия 2021
Математика Плюс : Списание по математика и информатика, София : Архимед, 29, 2021, 3, 74-84.
Доклад 2021
Педагогика на обучението по математика и информатика : Доклади от VI национална конференция, Велинград, София : ИОП Архимед и Диоген, 2021, 166-173.., ISSN(печатно) 2738-8557
Overview of all publications