University of Economics – Varna

Prof. Rosen Nikolaev PhD

Prof. Rosen Nikolaev PhD

Prof. Rosen Nikolaev PhD

229-a

0882164843

nikolaev_rosen@ue-varna.bg

CV

Office hours

Wednesday, 11:00-13:00

Office hours for students

Tuesday, 13:30-15:30

Pending exam dates

16 Mar 2021, Office https://meet.google.com/nxj-ckyz-zqu: 13:30-

13 Apr 2021, Office https://meet.google.com/nxj-ckyz-zqu: 13:30-

Subject Year and Programme
Risk Management Year 4, МЕНИДЖ. (Full-time)
Quantitative Methods in Management Year 3, МЕНИДЖ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
16:15 19:00 128 Lecture Risk Management 24, 25, 26
Friday
11:15 13:00 2-131 Lecture Quantitative Methods in Management 32, 33, 34
Type Year Publication
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, 40 - 46.
Монография 2020
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2020, 95. - (Сер. Математическа библ. Сдружение "Европейско кенгуру").
Статия 2020
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 63, 2020, 1, 67 - 77.
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Статия 2020
Математика Плюс, София : ВУЗФ, 28, 2020, 3, 48 - 72.
Доклад 2020
Педагогика на обучението по математика и информатика : V национална конференция, 30.10 - 01.11.2020 г., Пловдив, Институт за образователни политики „Архимед и Диоген“, София : Архимед, 2020, 185 - 199.
Доклад 2020
Педагогика на обучението по математика и информатика : IV национална конференция, 12. 04. - 14. 04. 2019 г., В. Търново, София : Алианс Принт, 2020, 193 - 201.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, с. 253 - 261.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, pp.129 - 136.
Overview of all publications