University of Economics – Varna

Prof. Veselin Hadzhiev, PhD

Prof. Veselin Hadzhiev, PhD

Prof. Veselin Hadzhiev, PhD

109

v_hadjiev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 109: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Business Statistics Year 4, БИЗН.ИК (Full-time)
Social Statistics Year 3, ССиЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 H-209 Lecture Business Statistics 6
Friday
11:15 13:00 H-202 Lecture Social Statistics 24
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Insurance and Security Social Statistics 3 24 1-306 22.01.2024 10:00 - 12:00
Business Economics Business Statistics 4 6 1-305 24.01.2024 12:00 - 14:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 2, 121-134.
Статия 2021
Интернаука : Международный научный журнал, Киев : Интернаука https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-14-7581, 2021, 14, 1-17.
Статия 2021
Ангиология и съдова хирургия, София : Бълг. нац. д-во по съдова и eндоваскуларна хирургия и ангиология, 24, 2021, 2, 44-57.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 5 - 43., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Статия 2015
Izvestya. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 2, с. 27 - 38.
Статия 2015
Nephrology, Dialysis and Transplantation, Nephrology, Dialysis and Transplantation, 21, 2015, 1, 36-42.
Статия 2015
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2015, № 2, с. 28 - 41.
Статия 2014
Икономическа мисъл = Economic Thought , 2014, № 4, с. 65 - 79.
Статия 2014
TEM Journal, TEM Journal, 3, 2014, 3, 250-256.
Монография 2014
Варна : Унив. изд. Наука и 2014. - 242 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 33)
Overview of all publications