University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Diana Dimitrova PhD

Chief Assist. Prof. Diana Dimitrova PhD

Chief Assist. Prof. Diana Dimitrova PhD

509

dianadim@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 509: 11:00-13:00

Tuesday, Office 509: 11:00-13:00

Pending exam dates

14 Mar 2023, Office зала 56: 11:00-12:00

18 Apr 2023, Office зала 56: 11:00-12:00

Subject Year and Programme
Principles of Law Year 1, ДМПР (Full-time)
Principles of Law Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Principles of Law Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
Principles of Law Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Administrative Law And Proceedings Year 3, СА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 220 Lecture Principles of Law 25, 26
16:15 19:00 H-208 Lecture Administrative Law And Proceedings 4
Tuesday
13:30 15:00 312 Seminar Principles of Law 25
Wednesday
11:15 13:00 222 Seminar Principles of Law 9
13:30 15:00 319 Seminar Principles of Law 11
Thursday
13:30 15:00 223 Seminar Administrative Law And Proceedings 4
Friday
09:15 11:00 222 Seminar Principles of Law 26
Type Year Publication
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 191-196., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI https://doi.org/10.51508/intcess.202333 / Линк
Студия 2022
Норма: правното списание, София : Сиела Норма АД, 2022, 11, 22-57., ISSN(печатно) 1314-5126, ISSN(онлайн) 1314-5118 / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 111-122., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.111
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 127., ISBN(печатно) 978-954-21-1114-6 / Линк
Доклад 2022
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11 май 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 145-158., ISSN(печатно) 2738-8794 / DOI 10.36997/MDPS2022.15
Доклад 2022
Digital Economy, Business Analytics, and Big Data Analytics Applications : Conference proceedings, Cham : Springer Publ., 2022, 733-739. - (Book Ser. Studies in Computational Intelligence ; 1010)., ISSN(печатно) 1860-949X, ISSN(онлайн) 1860-9503, ISBN(печатно) 978-3-031-05257-6, ISBN(онлайн) 978-3-031-05258-3 / DOI 10.1007/978-3-031-05258-3 / Scopus / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 154-162., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.154
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 4, 409-424.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 106-115.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална научна конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 185-195.
Overview of all publications