University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Diana Dimitrova PhD

Chief Assist. Prof. Diana Dimitrova PhD

Chief Assist. Prof. Diana Dimitrova PhD

509

dianadim@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 509: 15:00-17:00

Thursday, Office 509: 07:45-09:45

Pending exam dates

16 Mar 2022, Office https://meet.google.com/wco-hcxs-sgv: 15:00-16:00

13 Apr 2022, Office 509 или https://meet.google.com/wco-hcxs-sgv: 15:00-16:00

Type Year Publication
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 127., ISBN(печатно) 978-954-21-1114-6 / Линк
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална научна конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 185-195.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 246-258.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 45.
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 4, 409-424.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 106-115.
Статия 2020
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 2, 2020, 1, 43 - 48.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 228., ISBN(печатно) 978-954-21-1022-4 / Линк
Доклад 2020
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 29 - 37.
Доклад 2020
Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 219 - 230.
Overview of all publications