University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Andriyana Andreeva PhD

Assoc. Prof. Andriyana Andreeva PhD

Assoc. Prof. Andriyana Andreeva PhD

111; 113

a.andreeva@ue-varna.bg

https://scholar.google.com/citations?user=0P6Xq9QAAAAJ&hl=bg

CV

Ръководител Катедра "Правни науки"
Директор ЦМО
Ръководител УЦМ

Office hours

Wednesday, Office 113/ https://meet.google.com/zzk-dcif-qsa: 10:00-12:00

Office hours for students

Tuesday, Office 113 / meet.google.com/zzk-dcif-qsa конферентна връзка за провеждане на консултации: 10:00-12:00

Each weekday, -

Pending exam dates

18 Oct 2022, Office тестови център, зала 56: 11:00-12:00

08 Nov 2022, Office тестови център,зала 56: 11:00-12:00

Subject Year and Programme
Principles of Public Law Year 3, ПА (Full-time)
Labour and Insurance Law Year 3, СО (Full-time)
Labour and Insurance Law Year 3, СФ (Full-time)
Labour and Insurance Law Year 4, СА (Full-time)
Criminal Law and Proceedings Year 3, СА (Full-time)
Specialized Seminar Year 4, СА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 H-208 Lecture Criminal Law and Proceedings 4
11:15 13:00 523 Lecture Labour and Insurance Law 19, 20, 21, 22
15:15 17:00 2-127 Lecture Specialized Seminar 2 4
Tuesday
15:15 18:00 H-207 Lecture Labour and Insurance Law 4
Friday
11:15 13:00 H-207 Lecture Principles of Public Law 3
Type Year Publication
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 111-122., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.111
Доклад 2022
Business Management, Education, Economics & Law (BMEEL-22) : 25th ROME International Conference, 3 - 5 May 2022, Rome : ICEEBM, 2022, 24-29., ISBN(печатно) 978-989-9121-03-4 / DOI doi.org/10.17758/DIRPUB11.H0522502
Доклад 2022
Digital Economy, Business Analytics, and Big Data Analytics Applications : Conference proceedings, Cham : Springer Publ., 2022, 733-739. - (Book Ser. Studies in Computational Intelligence ; 1010)., ISSN(печатно) 1860-949X, ISSN(онлайн) 1860-9503, ISBN(печатно) 978-3-031-05257-6, ISBN(онлайн) 978-3-031-05258-3 / DOI 10.1007/978-3-031-05258-3 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с долади : Национална кръгла маса ..., 19 ноември 2021, Варна : ВСУ Черноризец Храбър DOI: https://doi.org/10.36997/ESDI2021, 2022, 62-71., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7
Монография 2022
Варна: „Наука и икономика“, 2022, 256., ISSN(печатно) 978-954-21-1131-3
Доклад 2022
Education, Research and Business Technologies. Smart Innovation, Systems and Technologies, Springer Nature Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-16-8866-9_29, 276, 2022, 347–359. / Scopus
Статия 2022
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 4, 2022, 1, 120-133.., ISSN(онлайн) 2682-972X / DOI 10.37708/el.swu.v4i1.9
Статия 2022
Стратегии на образователната и научната политика, София, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, ISSN 1310 – 0270 (Print), ISSN 1314 – 8575 (Online), 30, 2022, 3, 227 - 243., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI 10.53656/str2022-3-1-glo / Web of Science / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 6-13., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Монография 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society : [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ, 2022, pp. 178-196. - (Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE) Book Series)., ISSN(печатно) 2327-5677, ISSN(онлайн) 2327-5685, ISBN(печатно) 978-179-988-259-6, ISBN(онлайн) 978-179-988-260-2 / DOI DOI: 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch011
Overview of all publications