University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Violeta Vladova-Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Violeta Vladova-Ivanova PhD
Office hours for students

Monday, Office 509: 14:00-16:00

Friday, Office 509: 16:15-18:15

Type Year Publication
Статия 2022
Норма, София : Сиела Норма АД, 2022, 4, 40-57., ISSN(печатно) 1314-5126, ISSN(онлайн) 1314-5118 / Линк
Учебник 2022
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Монография 2022
Варна : Унив. изд. на ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 188.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална научна конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 108-118.
Учебно помагало 2020
София : Direct Services, 2020, 165.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 40 - 52.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 411 - 418.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 398 - 410.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС - 2017). Сборник с доклади от VIII международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 54-59.
Статия 2017
Известия на Икономически университет – Варна, 61, 2017, 1-2, 52 - 66.
Overview of all publications