University of Economics – Varna

Prof. Margarita Bachvarova PhD

Prof. Margarita Bachvarova PhD

Prof. Margarita Bachvarova PhD

227

0882164847

bachvarova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/bxr-mmdm-kga?authuser=0&hl=bg .Линк за консултации

CV

Председател на Издателски съвет на ИУ Варна
Зам.-редактор на Годишник на ИУ -Варна

Office hours for students

Wednesday, Office https://meet.google.com/bxr-mmdm-kga?authuser=0&hl=bg: 10:30-12:30

Pending exam dates

27 Oct 2021, Office E-learn https://meet.google.com/bxr-mmdm-kga?authuser=0&hl=bg: 11:00-12:00

01 Dec 2021, Office E-Learn https://meet.google.com/bxr-mmdm-kga?authuser=0&hl=bg: 11:00-12:00

Type Year Publication
Учебник 2022
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Статия 2021
Варненски Медицински форум, Варна : Унив. изд. МУ - Варна, 10, 2021, 1, 100-110., ISSN(онлайн) 2367-5519, ISBN(печатно) 1314-8338 / Линк
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 75-104., ISSN(онлайн) 0861-6752 / Линк
Монография 2021
Варна : Унив. изд. МУ - Варна, 2021, 114., ISBN(печатно) 978-619-221-354-1
Доклад 2021
100 години УНСС – 100 години право в УНСС. T. 1. История, теория и развитие на правото : Актуални проблеми на частното и международното право : Сборник доклади от научна конференция, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2021, 75 - 82., ISBN(печатно) 978-619-232-437-7
Статия 2021
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, Год. 25, 2021, Извънреден брой, 33-44., ISSN(онлайн) 1314-8990 / Линк
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 145-152., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.2 / Линк
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз-буки , Год. 28, 2020, 4, 419-430., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / Web of Science / Линк
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 145-152., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.2 / Линк
Статия 2020
Известия. Сп. на Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 3, 279 - 285., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949, ISBN(печатно) 1310-0343 / DOI 10.2139/ssrn.3789595 / Линк
Overview of all publications