University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Darina Dimitrova, PhD

Assoc. Prof. Darina Dimitrova, PhD

Assoc. Prof. Darina Dimitrova, PhD

509

darina@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?user=vG2M5tMAAAAJ&hl=bg

CV

Линк за връзка:
https://meet.google.com/tsb-djqp-uyq?pli=1

Office hours for students

Tuesday, Office 509: 11:30-12:30

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/tsb-djqp-uyq?pli=1, 08:30-09:30

Pending exam dates

14 Mar 2024, Office тестов център 1-56: 09:00-10:00

04 Apr 2024, Office тестов център 1-56: 09:00-10:00

Subject Year and Programme
Tourism Industry Law Year 3, МХР (Full-time)
Tourism Industry Law Year 3, МТСВ (Full-time)
Principles of Law Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Principles of Law Year 1, СА (Full-time)
Principles of Law Year 1, АБ (Full-time)
Principles of Law Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
Principles of Law Year 1, НИИ (Full-time)
Principles of Law Year 1, ПИМ (Full-time)
Principles of Law Year 1, ДТБ (Full-time)
Principles of Law Year 1, СМД (Full-time)
Principles of Law Year 1, МИО (Full-time)
Principles of Law Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Principles of Law Year 1, ПА (Full-time)
Principles of Law * Year 1, СО (Distance learning)
Principles of Law * Year 1, ФИНАНСИ (Distance learning)
Principles of Law * Year 1, ИК.И Т. (Distance learning)
Principles of Law * Year 1, НИИ (Distance learning)
Principles of Law * Year 1, ИБП (Distance learning)
Principles of Law * Year 1, ТУРИЗЪМ (Distance learning)
Mediation and Out-Of-Court Disputes Year 4, СА (Full-time)
Administrative Law And Proceedings Year 3, СА (Full-time)
Specialized Seminar * Year 4, СА (Full-time)
Consumer Law * Year 3, СА (Full-time)
Organization of Judicial Administration * Year 4, СА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
14:30 17:15 3-204 Lecture Tourism Industry Law 311, 312, 314, 321
10:15 13:00 127Г Lecture Mediation and Out-Of-Court Disputes 4
Tuesday
09:15 11:00 2-127 Seminar Administrative Law And Proceedings 3
Wednesday
08:15 11:00 323 Lecture Principles of Law 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 39
Thursday
10:15 13:00 H-208 Lecture Administrative Law And Proceedings 3
Friday
10:15 13:00 122 Lecture Principles of Law 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33
13:30 16:00 H-206 Lecture Specialized Seminar 1 4
13:30 16:00 H-206 Seminar Specialized Seminar 2 4
Type Year Publication
Студия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 5, 33-69., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.5.02 / Линк
Статия 2023
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз-буки, Год. 31, 2023, 2, 136-153., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI https://doi.org/10.53656/str2023-2-2-con / Web of Science / Линк
Статия 2023
Izvestiya. Journal of Economics, Management and Informatics, University of Economics – Varna, 67, 2023, 1, 24-40., ISSN(онлайн) 2367-6957 / DOI 10.56065/IJUEV2023.67.1.24 / Линк
Статия 2023
Норма: правното списание, София : Сиела Норма АД, 2023, 1, 19-41., ISSN(печатно) 1314 - 5126, ISSN(онлайн) 1314 - 5118 / Линк
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Статия 2023
Философия : Научно списание, София : Аз-буки, 32, 2023, 2, 186-202., ISSN(печатно) 0861-6302, ISSN(онлайн) 1314-8559 / DOI 10.53656/phil2023-02-05 / Web of Science / Линк
Статия 2023
Studia Iuris, Пловдив : ПУ Паисий Хилендарски, 2023, 1, 24-31., ISSN(онлайн) 2367-5314 / Линк
Доклад 2023
Proceedings of ADVED 2023- 9th International Conference on Advances in Education, Online Conference 16-17 October 2023, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 17-24., ISBN(онлайн) 978-605-72065-3-4 / DOI 10.5281/zenodo.10001214 / Линк
Доклад 2023
Развитие на съвременното право – между установените традиции и желаната бъдеща реалност : Юбилейна международна научна конфонференция по случай 30 г. от създаването на Юрид. фак. ВТУ Св. св. Кирил и Методий 15 октомври 2021 г., Юридически факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ : Сборник научни изследвания : Т. 1. Ч. 2, Велико Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, Т. 1. Ч. 2, 2023, 493-501., ISBN(печатно) 978-619-208-361-8 / Линк
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Overview of all publications