University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Darina Dimitrova PhD

Chief Assist. Prof. Darina Dimitrova PhD

Chief Assist. Prof. Darina Dimitrova PhD

509

darina@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?user=vG2M5tMAAAAJ&hl=bg

CV

Линк за връзка:
https://meet.google.com/tsb-djqp-uyq?pli=1

Type Year Publication
Статия 2022
Труд и право, София : ИК Труд и право, Год. 31, 2022, 5, 59-66., ISSN(печатно) 1312-9481 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science : [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 14-20., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Студия 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society: [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. , 2022, 33-56. - (AFAE Book Ser.)., ISSN(онлайн) 2327-5677, ISBN(печатно) 978-179-988-258-9, ISBN(онлайн) 978-179-988-260-2 / DOI 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch003 / Линк
Статия 2022
Норма, София : Сиела Норма АД , 2022, 5, 5-22., ISSN(печатно) 1314 - 5126, ISSN(онлайн) 1314 - 5118 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 127., ISBN(печатно) 978-954-21-1114-6 / Линк
Статия 2022
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 4, 2022, 1, 120-133.., ISSN(онлайн) 2682-972X / DOI 10.37708/el.swu.v4i1.9
Студия 2021
Норма, София : Сиела Норма АД, 2021, 5, 47-70., ISSN(печатно) 1314-5126, ISSN(онлайн) 1314-5118 / Линк
Доклад 2021
Реформата в административното наказване от 2020 г., 17 май 2021 : Сборник доклади, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, 182-191., ISBN(печатно) 978-954-07-5359-1 / Линк
Статия 2021
Общество и право, София : Съюз на юристите в България, 2021, 2, 52 - 64., ISSN(печатно) 0204-8523 / Линк
Статия 2021
De jure, Велико Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 23, 2021, 2(21), 192-202., ISSN(печатно) 1314-2593, ISSN(онлайн) 2367-8410 / DOI 10.54664/ZFCD8548
Overview of all publications