University of Economics – Varna

Assist. Prof. Hristina Georgieva

Assist. Prof. Hristina Georgieva

Assist. Prof. Hristina Georgieva

414 Б

hristina.georgieva@ue-varna.bg

Office hours for students

Tuesday, Office 414 Б: 15:15-17:15

Thursday, Office 414 Б: 15:15-17:15

Subject Year and Programme
Product Management Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Photography and Video Production Year 4, ДМПР (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
13:30 15:00 H-101 Seminar Product Management 11
Thursday
11:15 13:00 H-103 Seminar Product Management 12
13:30 15:00 437 Seminar Photography and Video Production 11
Type Year Publication
Доклад 2022
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 137-146., ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Overview of all publications