University of Economics – Varna

Assist. Prof. Anna Hristova

Assist. Prof. Anna Hristova

Assist. Prof. Anna Hristova

anna_hristova@ue-varna.bg

Online consultations

Friday, Online room link: https://meet.google.com/iig-ornk-agh, 15:00-17:00

Regulation and Ethics of Digital Media and PR
Marketing of Ideas
Type Year Publication
Доклад 2023
Управление в непредсказуема бизнес среда : Научна конференция, ХТМУ - София, 60 г. кат. "Икономика и стопанско развитие", 18 май 2023, София : Химикотехнологичен и металургичен университет - София, 2023, 108-121., ISBN(онлайн) 978-954-465-154-1 / Линк
Статия 2022
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., October, 2022, 3, 12-28., ISSN(онлайн) 2367-7384 / Линк
Доклад 2022
The 16th International Days of Statistics and Economics, September 8-10, 2022, Prague : Conference Proceedings, Prague : Prague University of Economics and Business, 2022, 587-597., ISBN(онлайн) 978-80-87990-29-2 / Линк
Доклад 2021
Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) - устойчивост и рискове : Национална студентска и докторантска конференция, 23 април 2021, София : ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2021, 244-252. ., ISBN(онлайн) 978-619-7622-05-8
Доклад 2020
Граждански медии - проекти и тенденции : Пролетна научна конференция, 21 - 22 май 2020 г., Нов български университет - София, България, София : НБУ, 2020, 1-5.
Статия 2015
Регионалните културно-исторически продукти на България - единни в многообразието : [Сборник доклади от Осми Черноморски туристически форум, Варна, 2015 г.], Варна : Славена, 2015, 351-353. ., ISBN(печатно) 978-619-190-040-4
Overview of all publications