University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Darina Hristova PhD

Chief Assist. Prof. Darina Hristova PhD

Chief Assist. Prof. Darina Hristova PhD

408

darina.pavlova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 408: 10:00-12:00

Friday, Office 408: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Marketing Management Year 4, МАРКЕТ. (Full-time)
Marketing Year 2, АБ (Full-time)
Marketing Year 2, ДМПР (Full-time)
Marketing Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Marketing Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Marketing Year 2, ИБП (Full-time)
Marketing Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Marketing Analyses Year 4, МАРКЕТ. (Full-time)
Branding Year 3, ДМПР (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 312 Seminar Marketing 9
15:15 18:00 220 Lecture Branding 9, 10
Tuesday
08:15 11:00 323 Lecture Marketing 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
11:15 13:00 220 Lecture Marketing Management 12, 13
Wednesday
09:15 11:00 2-226 Seminar Marketing Analyses 12
11:15 13:00 2-229 Seminar Branding 9
Thursday
08:15 10:00 127В Seminar Branding 10
Friday
09:15 11:00 H-104 Seminar Marketing 10
Type Year Publication
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 90., ISBN(печатно) 978-954-21-1112-2
Статия 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 211 - 220.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management a. Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие : XXI Международна научна конференция, 22 - 24.03.2019 г.], София : Лесотехнически университет, 74, Год. 21 , 2019, 1, 95-98.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 56) ., ISBN(печатно) 978-954-21-0992-1
Статия 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 189 - 196.
Монография 2019
Варна: Знание и бизнес, 2019, 153 с.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 96 - 101.
Статия 2018
Challenges of the Knowledge Society : CKS Journal. Economic Sciences, Bucharest : Nicolae Titulescu University Publishing House, 2018, 1 [17 Maj, 12], 900 - 906.
Студия 2018
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 121, 2018, 245 - 274.
Overview of all publications