University of Economics – Varna

Assist. Prof. Dean Vasilev

Assist. Prof. Dean Vasilev

Assist. Prof. Dean Vasilev

dean.vasilev@ue-varna.bg

CV

Internet Technologies
Type Year Publication
Доклад 2024
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 6 октомври 2023 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, 6 October 2023, Варна : Наука и икономика, 2024, 266-272., ISSN(печатно) 2815-5084, ISSN(онлайн) 2815-5084 / Линк
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект : Сборник с доклади от научен семинар, Икономически университет - Варна, 31.03.2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 50-55., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Доклад 2023
Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки : II Национална училищна конференция, 24-25 март 2023 г., 51. СУ ,,Елисавета Багряна", София, София : МОН, 2023, 36-40., ISSN(печатно) 2683-0744
Доклад 2023
Образование и технологии: годишно научно-методическо списание [Иновации в обучението и познавателното развитие : XIV Научно-практически форум, 23-25 август 2023, Бургас], Бургас : Сдружение Образование и технологии, 10, 2023, 2, 91-95., ISSN(печатно) 1314-1791, ISSN(онлайн) 2535-1214 / DOI 10.26883/2010.231.4982
Учебно помагало 2019
София : Мартилен, 2019, 210.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи : Сборник с доклади : Междунар. научна конф., 29 - 30 юни 2017 = Marketing - Experience and Perspectives : Conference Proceedings : Intern. Sci. Conf., June 29-30 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 584-592., ISBN(онлайн) 978-954-21-0931-0 / Линк
Доклад 2016
Информатиката, математиката и статистиката в съвременната икономическа реалност : Студентската научна конференция, Варна : Наука и икономика, 2016, 208-216., ISBN(печатно) 978-954-21-0914-2 / Линк
Overview of all publications