University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Vanya Kraleva PhD

Chief Assist. Prof. Vanya Kraleva PhD

Chief Assist. Prof. Vanya Kraleva PhD

403

0882164781

vanya.kraleva@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 403: 14:00-16:00

Thursday, Office 403: 14:00-16:00

Pending exam dates

17 Mar 2022, Office онлайн: 08:30-09:30

14 Apr 2022, Office 403: 14:30-15:30

Type Year Publication
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 6, 169-191., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Линк
Статия 2020
Journal of Sustainable Development, Skopje : Integrated Business Faculty, 10, 2020, 24, 66 - 78.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 748 - 758.
Доклад 2020
20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 5.2, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 20, 2020, 5.2, 169-176.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 210., ISBN(печатно) 978-954-21-1054-5
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 51 ; 108.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резюмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 22 ; 111.
Доклад 2019
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2019 : 5th International Scientific-business Conference, December 12, 2019 (5; 2019; Gras) : Conference Proceeding : Book of Abstracts, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 6.
Доклад 2018
Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Second International Scientific Conference : ITEMA 2018 : Conference Proceedings, November 8, 2018, Graz, Austria, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018, 375 - 381.
Студия 2018
Economic Studies = Икономически изследвания, Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 3, 2018, 27, 22 - 36.
Overview of all publications