University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Boryana Serbezova, PhD

Chief Assist. Prof. Boryana Serbezova, PhD

Chief Assist. Prof. Boryana Serbezova, PhD

517

+359882164563

boryana_grancharova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 517: 13:30-14:30

Online consultations

Wednesday, Online room link: http://meet.google.com/mrc-wfww-aou, 14:30-15:30

Pending exam dates

12 Mar 2024, Office 517: 13:30-14:30

09 Apr 2024, Office 517: 13:30-14:30

Marketing of Services
Graduate Seminar
Regulation and Ethics of Digital Media and PR
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Digital Media and PR Regulation and Ethics of Digital Media and PR 4 10 1-56 08.05.2024 15:00 - 16:00
Digital Media and PR Regulation and Ethics of Digital Media and PR 4 11 1-56 08.05.2024 16:00 - 17:00
Marketing Marketing of Services 4 12 1-56 15.05.2024 08:00 - 09:00
Marketing Marketing of Services 4 13 1-56 15.05.2024 10:00 - 11:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Учебно помагало 2023
Варна : Знание и бизнес, 2023, 182., ISBN(онлайн) 978-619-210-074-2 / Линк
Доклад 2023
"РЕМАРКЕТИНГ НА РЕАЛНОСТТА" Сборник с доклади Международна научна конференция, посветена на 25 години от създаването на катедра „Маркетинг“ при Икономически университет – Варна, България, ИУ - Варна "Наука и икономика", 2023, 544-553., ISBN(печатно) 78-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Монография 2023
Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2023, 328., ISBN(печатно) 978-954-715-754-5 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 223-233., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Студия 2023
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 9, 2023, 2, 66-87., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Статия 2022
Education, Research and Business Technologies : Proceedings of 20th International Conference on Informatics in Economy (IE 2021), Singapore : Springer Publ., 2022, 237-247. - (Smart Innovation, Systems and Technologies Book Ser. ; Vol. 276)., ISSN(печатно) 21903018, ISBN(печатно) 978-981-16-8865-2, ISBN(онлайн) 978-981-16-8866-9 / DOI 10.1007/978-981-16-8866-9 / Scopus
Статия 2021
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Знание и бизнес, 7, 2021, 2, 64-72., ISSN(печатно) ISSN 2367-7791, ISSN(онлайн) ISSN 2367-7791 / Линк
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 64-72., ISSN(онлайн) 2367-7791
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 681 - 692.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие : XXI Международна научна конференция, 22 - 24.03.2019, Юндола, България], София : ЛТУ, 74, 2019, 1, 38 - 43.
Overview of all publications