University of Economics – Varna

Prof. Evgeni Stanimirov PhD

Prof. Evgeni Stanimirov PhD

Prof. Evgeni Stanimirov PhD

206

stanimirov@ue-varna.bg

Ректор

Office hours

Monday, Office https://meet.google.com/swf-sdvk-dnh: 13:00-15:00

Office hours for students

Tuesday, Office https://meet.google.com/swf-sdvk-dnh: 10:00-12:00

Subject Year and Programme
Marketing Management Year 4, МАРКЕТ. (Full-time)
Marketing Year 2, ДМПР (Full-time)
Marketing Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Marketing Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Marketing Year 2, ИБП (Full-time)
Marketing Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Master Degree Seminar Year 5, УПМ (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 5, УПМ-СНУ (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 5, РМК (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 5, РМК-СНУ (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 5, МБрМ (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 5, МБрМ-СНУ (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 6, УПМ-ДНДО (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 6, МБрМ-СПН (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 6, МБрМ-ДНДО (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 6, РМК-ДНДО (Distance learning)
Customer Relations Management Year 5, БК-СНУ (Distance learning)
Customer Relations Management Year 5, УПМ (Distance learning)
Customer Relations Management Year 5, УПМ-СНУ (Distance learning)
Customer Relations Management Year 6, БК-ДНДО (Distance learning)
Customer Relations Management Year 6, УПМ-ДНДО (Distance learning)
Brand Communications Year 5, МБрМ (Distance learning)
Brand Communications Year 5, МБрМ-СНУ (Distance learning)
Brand Communications Year 6, МБрМ-СПН (Distance learning)
Brand Communications Year 6, МБрМ-ДНДО (Distance learning)
Branding Year 3, ДМПР (Full-time)
Relationship Marketing Year 5, МБрМ (Distance learning)
Relationship Marketing Year 5, МБрМ-СНУ (Distance learning)
Relationship Marketing Year 6, МБрМ-СПН (Distance learning)
Relationship Marketing Year 6, МБрМ-ДНДО (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
13:30 16:00 220 Lecture Marketing Management 13, 14, 15
Wednesday
10:15 13:00 128 Lecture Marketing 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
13:30 16:00 310 Lecture Branding 10, 11
2022-10-06 (Thursday)
08:15 10:00 Е-6 Lecture Customer Relations Management 31, 58
10:15 13:00 Е-3 Lecture Customer Relations Management 32, 33, 59
2022-10-07 (Friday)
08:15 11:00 Е-4 Lecture Master Degree Seminar 32, 33, 59
15:15 18:00 Е-4 Lecture Customer Relations Management 31, 58
2022-10-08 (Saturday)
12:15 15:00 Е-5 Lecture Relationship Marketing 36, 37, 62, 64
15:15 17:00 Е-5 Lecture Master Degree Seminar 36, 37, 62, 64
2022-10-09 (Sunday)
13:30 15:00 Е-5 Lecture Brand Communications 36, 37, 62, 64
15:15 18:00 Е-5 Lecture Master Degree Seminar 32, 33, 59
2022-10-10 (Monday)
13:30 15:00 Е-5 Lecture Master Degree Seminar 36, 37, 62, 64
15:15 18:00 Е-4 Lecture Master Degree Seminar 34, 35, 65
2022-10-11 (Tuesday)
10:15 13:00 Е-4 Seminar Master Degree Seminar 32, 33, 59
16:15 19:00 Е-6 Lecture Brand Communications 36, 37, 62, 64
2022-10-12 (Wednesday)
08:15 10:00 Е-2 Lecture Master Degree Seminar 36, 37, 62, 64
2022-10-13 (Thursday)
10:15 13:00 Е-5 Lecture Master Degree Seminar 34, 35, 65
2022-10-14 (Friday)
10:15 13:00 Е-3 Seminar Master Degree Seminar 34, 35, 65
15:15 18:00 Е-2 Seminar Master Degree Seminar 32, 33, 59
2022-10-15 (Saturday)
10:15 13:00 Е-4 Seminar Master Degree Seminar 36, 37, 62, 64
2022-10-16 (Sunday)
12:15 15:00 Е-4 Seminar Master Degree Seminar 36, 37, 62, 64
2022-10-17 (Monday)
13:30 16:00 Е-2-2 Seminar Master Degree Seminar 34, 35, 65
Type Year Publication
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 415-457., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-38201 / Линк
Студия 2021
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Институт за икономически изследвания, 30, 2021, 4, 23-52., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Монография 2020
Ruse : Academic Publ. University of Ruse Angel Kanchev, 1, 2020, 126.., ISBN(онлайн) 978-954-712-794-4
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 27 - 49.
Статия 2020
Economic Studies, Economic Studies, 29, 2020, 2, 163 - 179.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Линк
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 378 - 385.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 58 - 65.
Статия 2018
Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues, Kyrenia, Cyprus : SciencePark Research, Organization and Counseling, 8, 2018, 1, 20 - 29.
Overview of all publications