University of Economics – Varna

Prof. Evgeni Stanimirov, PhD

Prof. Evgeni Stanimirov, PhD

Prof. Evgeni Stanimirov, PhD

206

stanimirov@ue-varna.bg

CV

Ректор

Office hours

Monday, 13:00-15:00

Office hours for students

Wednesday, 10:00-11:00

Online consultations

Thursday, Online room link: meet.google.com/icr-fnon-zac, 08:00-09:00

Subject Year and Programme
Marketing Management * Year 5, УПМ-СНУ (Distance learning)
Marketing Management * Year 5, РМК-СНУ (Distance learning)
Marketing Management * Year 5, МБрМ-СНУ (Distance learning)
Marketing Management * Year 6, УПМ-ДНДО (Distance learning)
Marketing Management * Year 6, МБрМ-ДНДО (Distance learning)
Brand Management Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Legal and Ethical Principles in Advertising and Media Communications * Year 5, РМК (Distance learning)
Legal and Ethical Principles in Advertising and Media Communications * Year 5, РМК-СНУ (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
16:15 19:00 128 Lecture Brand Management 11, 12
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Advertising and Media Communications Legal and Ethical Principles in Advertising and Media Communications 5 36 тест център онлайн 17.05.2024 09:00 - 10:00
Advertising and Media Communications- ESM Legal and Ethical Principles in Advertising and Media Communications 5 37 тест център онлайн 17.05.2024 09:00 - 10:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Други 2023
София : Изток-Запад, 2023, 359., ISBN(печатно) 978-619-0111-93-1, ISBN(онлайн) 978-619-0111-93-1
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 415-457., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-3820 / Линк
Други 2022
София : Изток-Запад, 2022, 223., ISBN(печатно) 978-619-01-1002-6, ISBN(онлайн) 978-619-01-1002-6
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г. , Варна : Наука и икономика, 2021, 13-24., ISSN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Студия 2021
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Институт за икономически изследвания, 30, 2021, 4, 23-52., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Статия 2020
Economic Studies, Economic Studies, 29, 2020, 2, 163 - 179.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 27 - 49.
Монография 2020
Ruse : Academic Publ. University of Ruse Angel Kanchev, 1, 2020, 126.., ISBN(онлайн) 978-954-712-794-4
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Линк
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 58 - 65.
Overview of all publications