University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Mariya Kehayova-Stoycheva PhD

Assoc. Prof. Mariya Kehayova-Stoycheva PhD

Assoc. Prof. Mariya Kehayova-Stoycheva PhD

507

+359882164698

kehajova_m@ue-varna.bg

CV

Ръководител на Център за социални изследвания

Office hours for students

Tuesday, Office 507: 13:30-15:30

Pending exam dates

21 Mar 2023, Office 507: 13:30-15:00

18 Apr 2023, Office 507: 13:30-15:00

Subject Year and Programme
Consumer Behaviour Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Marketing Year 2, ДТБ (Full-time)
Marketing Year 2, СО (Full-time)
Marketing Year 2, СФ (Full-time)
Marketing Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Marketing Year 2, ССиЗ (Full-time)
Marketing Year 2, СО (Distance learning)
Marketing Year 2, ФИНАНСИ (Distance learning)
Marketing Year 2, ИК.И Т. (Distance learning)
Marketing Year 2, НИИ (Distance learning)
Marketing Year 2, ИБП (Distance learning)
Graduate Seminar Year 4, ДМПР (Full-time)
Behaviour of Consumers and Audiences Year 3, ДМПР (Full-time)
Crisis Communication Year 3, ДМПР (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 2-221 Lecture Consumer Behaviour 11, 12
Tuesday
08:15 11:00 316 Lecture Marketing 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Thursday
10:15 13:00 127В Lecture Behaviour of Consumers and Audiences 9, 10
15:15 17:00 310 Lecture Graduate Seminar 2 10, 11
Friday
11:15 13:00 2-221 Lecture Crisis Communication 9, 10
2023-09-18 (Monday)
11:15 13:00 Е-2-3 Lecture Marketing 38, 39, 40, 41, 42
2023-09-19 (Tuesday)
13:30 16:00 Е-2 Lecture Marketing 38, 39, 40, 41, 42
2023-09-20 (Wednesday)
11:15 13:00 Е-4 Lecture Marketing 38, 39, 40, 41, 42
2023-09-21 (Thursday)
13:30 15:00 Е-2 Lecture Marketing 38, 39, 40, 41, 42
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Digital Media and PR Marketing Project Management 4 11 1-55 03.05.2023 13:00 - 14:00
Digital Media and PR Marketing Project Management 4 12 1-55 03.05.2023 14:00 - 15:00
Sales Management and Merchandising Sales Behaviour 5 32 1-58 05.05.2023 15:00 - 16:00
Sales Management and Merchandising- ESM Sales Behaviour 5 33 1-58 05.05.2023 15:00 - 16:00
Sales Management and Merchandising-OSOA Sales Behaviour 6 59 1-58 05.05.2023 15:00 - 16:00
Sales Management and Merchandising Information Technology in Sales 5 32 Н-202 12.05.2023 15:00 - 17:00
Sales Management and Merchandising- ESM Information Technology in Sales 5 33 Н-202 12.05.2023 15:00 - 17:00
Sales Management and Merchandising-OSOA Information Technology in Sales 6 59 Н-202 12.05.2023 15:00 - 17:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Studies in Business and Economics, Sciendo, 18, 2023, 1, 129-148. / DOI 10.2478/sbe-2023-0008 / Scopus / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 554-567., ISBN(печатно) 78-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2022
Education, Research and Business Technologies : Proceedings of 20th International Conference on Informatics in Economy (IE 2021), Singapore : Springer Publ., 2022, 237-247. - (Smart Innovation, Systems and Technologies Book Ser. ; Vol. 276)., ISSN(печатно) 21903018, ISBN(печатно) 978-981-16-8865-2, ISBN(онлайн) 978-981-16-8866-9 / DOI 10.1007/978-981-16-8866-9 / Scopus
Доклад 2022
3th International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED), 30 November - 1 December 2021, Zagreb, Croatia, Zagreb : University of Zagreb, 2022, 207-220., ISSN(печатно) 2706-3801, ISSN(онлайн) 2718-3092 / Линк
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации – синергия за професионален път: Сборник с доклади, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 10.36997/ESDI2021
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 10.36997/ESDI2021
Доклад 2020
Совместное создание ценности в вузе в цифровую эпоху: развитие предметных областей: роли преподавателей и обучающихся» : материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции «Плехановский форум преподавателей», Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2020, 144 - 150., ISBN(печатно) 978-5-7307-1629-2 : 201.04 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 626 - 636., ISBN(онлайн) 978-954-21-1038-5 / Линк
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ., ISBN(онлайн) 978-619-210-050-6 / Линк
Учебник 2019
София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 470., ISBN(печатно) , ISBN(онлайн) 978-619-232-177-2
Overview of all publications