University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Mariya Kehayova-Stoycheva PhD

Assoc. Prof. Mariya Kehayova-Stoycheva PhD

Assoc. Prof. Mariya Kehayova-Stoycheva PhD

507

+359882164698

kehajova_m@ue-varna.bg

CV

Ръководител на Център за социални изследвания

Office hours for students

Friday, Office 507: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Consumer Behaviour Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Graduate Seminar Year 4, ДМПР (Full-time)
Behaviour of Consumers and Audiences Year 3, ДМПР (Full-time)
Crisis Communication Year 3, ДМПР (Full-time)
Marketing for Sustainability and Corporate Social Responsibility Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 2-320 Lecture Marketing for Sustainability and Corporate Social Responsibility 12, 13
Tuesday
11:15 13:00 434 Lecture Crisis Communication 10, 11
13:30 16:00 434 Lecture Behaviour of Consumers and Audiences 10, 11
Thursday
11:15 13:00 433 Lecture Graduate Seminar 11, 12
Friday
08:15 11:00 127Г Lecture Consumer Behaviour 12, 13
Type Year Publication
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 10.36997/ESDI2021
Доклад 2022
3th International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED), 30 November - 1 December 2021, Zagreb, Croatia, Zagreb : University of Zagreb, 2022, 207-220., ISSN(печатно) 2706-3801, ISSN(онлайн) 2718-30921 / Линк
Статия 2022
Education, Research and Business Technologies : Proceedings of 20th International Conference on Informatics in Economy (IE 2021), Singapore : Springer Publ., 2022, 237-247. - (Smart Innovation, Systems and Technologies Book Ser. ; Vol. 276)., ISSN(печатно) 21903018, ISBN(печатно) 978-981-16-8865-2, ISBN(онлайн) 978-981-16-8866-9 / DOI 10.1007/978-981-16-8866-9 / Scopus
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ., ISBN(онлайн) 978-619-210-050-6 / Линк
Доклад 2020
Совместное создание ценности в вузе в цифровую эпоху: развитие предметных областей: роли преподавателей и обучающихся» : материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции «Плехановский форум преподавателей», Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2020, 144 - 150., ISBN(печатно) 978-5-7307-1629-2 : 201.04 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 626 - 636., ISBN(онлайн) 978-954-21-1038-5 / Линк
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN-Assoc. for Inform. Communication Technology, 8, 2019, 4, 1107-1112., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM84-01 / Scopus / Web of Science
Учебник 2019
София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 470., ISBN(печатно) , ISBN(онлайн) 978-619-232-177-2
Учебник 2018
София : Изд. комплекс УНСС, 2018, 468 с., ISBN(печатно) 978-619-232-106-2
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г., Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 43 - 62., ISBN(печатно) 978-954-21-0957-01 / Линк
Overview of all publications