University of Economics – Varna

Prof. Bistra Vasileva PhD

Prof. Bistra Vasileva PhD

Prof. Bistra Vasileva PhD

324

+359882164720

bistravas@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 324: 10:00-12:00

Pending exam dates

06 Mar 2023, Office 55: 10:00-11:00

03 Apr 2023, Office 324: 10:00-11:00

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Advertising and Media Communications Advertising Engineering and Design 5 34 1-56 12.05.2023 16:00 - 17:00
Advertising and Media Communications- ESM Advertising Engineering and Design 5 35 1-56 12.05.2023 16:00 - 17:00
Advertising and Media Communications-OSOA Advertising Engineering and Design 6 65 1-56 12.05.2023 16:00 - 17:00
Marketing And Brand Management Digital Branding 5 36 1-56 12.05.2023 15:00 - 16:00
Marketing and Brand Management Digital Branding 5 37 1-56 12.05.2023 15:00 - 16:00
Marketing And Brand Management Digital Branding 6 62 1-56 12.05.2023 15:00 - 16:00
Marketing And Brand Management Digital Branding 6 64 1-56 12.05.2023 15:00 - 16:00
Marketing Marketing Communication 3 12 1-56 12.06.2023 08:00 - 09:00
Marketing Marketing Communication 3 13 1-55 12.06.2023 08:00 - 09:00
Type Year Publication
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 180., ISBN(печатно) 987-954-21-1142-9
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 271., ISBN(печатно) 987-954-21-1143-6
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1115-3
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 232., ISBN(печатно) 978-179984286-6 / DOI http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012 / Scopus
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 231.
Монография 2021
Springer Singapore, 2021, XXXIII, 552.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Монография 2020
Варна: Наука и икономика, Библ. Проф. Цани Калянджиев , Книга 63, 2020, 415 с.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 42 - 56.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
Overview of all publications