University of Economics – Varna

Assist. Prof. Antoan Vlaev

Assist. Prof. Antoan Vlaev

Assist. Prof. Antoan Vlaev

a.vlaev@ue-varna.bg

Subject Year and Programme
Investment Design and Technologies Year 3, НИИ (Full-time)
Investment Design and Technologies Year 3, ПИМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Thursday
09:15 11:00 2-317 Seminar Investment Design and Technologies 6
11:15 13:00 2-317 Lecture Investment Design and Technologies 6, 7
13:30 15:00 2-317 Seminar Investment Design and Technologies 7
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Real Estate and Investments Investment Design and Technologies 3 6 1-312 12.01.2024 10:00 - 12:00
Entrepreneurship and Investment Management Investment Design and Technologies 3 7 Н-104 30.01.2024 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сборник с доклади от 33-та междунардна научно-практическа конференция., Варна : Наука и икономика, 2018, 295 - 304.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сборник с доклади от 32-та междунардна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2017, 427 - 435.
Статия 2017
Недвижими имоти и бизнес : Рецензирано академично списание, София : УНСС, 1, 2017, 2, с. 111 - 119.
Overview of all publications