University of Economics – Varna

Assist. Prof. Antoan Vlaev

Assist. Prof. Antoan Vlaev

Assist. Prof. Antoan Vlaev

a.vlaev@ue-varna.bg

Type Year Publication
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сборник с доклади от 33-та междунардна научно-практическа конференция., Варна : Наука и икономика, 2018, 295 - 304.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сборник с доклади от 32-та междунардна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2017, 427 - 435.
Статия 2017
Недвижими имоти и бизнес : Рецензирано академично списание, София : УНСС, 1, 2017, 2, с. 111 - 119.
Overview of all publications