University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Milena Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Milena Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Milena Ivanova PhD

413

milena_ivanowa@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 413: 13:00-15:00

Friday, Office 413: 09:00-11:00

Subject Year and Programme
Management of the Investment Process Year 3, НИИ (Full-time)
Management of the Investment Process Year 3, ПИМ (Full-time)
Labour Economics Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Labour Economics Year 2, СА (Full-time)
Labour Economics Year 2, НИИ (Full-time)
Labour Economics Year 2, СМД (Full-time)
Labour Economics Year 2, МИО (Full-time)
Labour Economics Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
15:15 17:00 312 Seminar Labour Economics 29, 30, 31, 32
17:15 19:00 312 Seminar Labour Economics 28, 33
Tuesday
13:30 16:00 2-127 Lecture Management of the Investment Process 6, 7
Wednesday
08:15 10:00 223 Seminar Management of the Investment Process 7
11:15 13:00 H-203 Seminar Management of the Investment Process 6
Friday
11:15 13:00 302 Seminar Labour Economics 1, 2, 3, 6, 16, 17
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Business Economics Investment and the Investment Process 4 6 1-223 03.05.2023 13:00 - 15:00
Business Economics Investment and the Investment Process 4 7 1-223 04.05.2023 15:00 - 17:00
Real Estate and Investments Facility Management 4 8 1-303 15.05.2023 09:00 - 11:00
Real Estate and Investments Facility Management 4 54 1-223 20.05.2023 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Globalism, Regionalism, Security : Collection of Papers from International Scientific Conference, 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2023, 49-56., ISSN(печатно) 978-619-232-558-9, ISSN(онлайн) 978-619-232-558-9 / Линк
Статия 2022
Engineering Scince, Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies. BAS, Y. 59, 2022, 3, 15-22., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.03.02
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 268-278., ISSN(онлайн) 2367-6949, ISBN(печатно) 1310-0343 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 113-119., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 110-123., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 110-123.
Статия 2021
Engineering Siences [Инженерни науки], Sofia : BAS. Dep. Engineering Siences, Y. 58, 2021, 4, 21-29., ISSN(печатно) 1213-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI DOI: 10.7546/EngSci.LVIII.21.04.02 / Линк
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 110-114., ISSN(онлайн) ISSN 2683-0280 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 253 - 262., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1040-81 / Линк
Статия 2020
Инженерни науки : Списание на Научно направление Инженерни науки към БАН = Engineering Sciences : Journal of Science Department Engineering Sciences at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies. BAS, 57, 2020, 4, 98 - 106., ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LVII.20.04.06
Overview of all publications