University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Milena Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Milena Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Milena Ivanova PhD

411 Б

milena_ivanowa@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 411Б: 11:00-13:00

Friday, Office 411Б: 11:30-13:30

Pending exam dates

14 Mar 2022, Office : 08:15-10:00

04 Apr 2022, Office : 08:15-10:15

Type Year Publication
Статия 2021
Engineering Siences [Инженерни науки], Sofia : BAS. Dep. Engineering Siences, Y. 58, 2021, 4, 21-29.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 110-114.
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 110-123.
Статия 2020
Современный менеджмент: проблемы и перспективы : Сборник статей по итогам XV международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 23 - 24 апреля 2020 г., Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2020, 244 - 248.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 67 - 73.
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, 76 - 81.
Статия 2020
Engineering Siences [Инжинерни науки], Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies. BAS, 57, 2020, 4, 98 - 106.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 253 - 262.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Учебник 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 375 с.
Overview of all publications