University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Ivo Kostov PhD

Chief Assist. Prof. Ivo Kostov PhD

Chief Assist. Prof. Ivo Kostov PhD

311

i.kostov@ue-varna.bg

https://ivokostov.com

Линк към виртуална стая за провеждане на консултации (по време на неприсъствен електронно базиран учебен процес): https://meet.google.com/igf-dbyr-rkq

Office hours for students

Wednesday, Office 2-128/виртуална стая: 09:15-11:15

Friday, Office 311/виртуална стая: 09:15-11:15

Pending exam dates

30 Mar 2022, Office виртуална стая: 16:00-18:00

27 Apr 2022, Office 311/виртуална стая: 16:00-18:00

Type Year Publication
Монография 2022
Poznan : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2022, 147-161., ISBN(печатно) 978-83-8211-123-1, ISBN(онлайн) 978-83-8211-124-8 / DOI https://doi.org/10.18559/978-83-8211-124-8/9
Доклад 2021
37th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2021, 37, p. 6435 - 6444.., ISSN(печатно) 2767-9640, ISBN(печатно) 978-0-9998551-6-4 / Линк
Статия 2021
38th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 23-24 November 2021, Seville, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2021, 9394 - 9406. ., ISSN(печатно) 2767-9640, ISBN(печатно) 978-0-9998551-7-1
Статия 2021
Geomatics and Environmental Engineering, Krakow, Poland : AGH University of Science and Technology Press, 15, 2021, 3, 99-113.
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, с. 69 - 75.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика , 2019, с. 123 - 131.
Монография 2018
Bydgoszczy : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 4, 2018, 210 с.
Статия 2018
25 th Anniversary Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2018”, Italy 10th to 14th of September 2018, Perugia , Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, 2018, 397 - 405.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сб. докл. от 32-ра междунар. научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 193 - 202.
Статия 2017
Real Estate Management and Valuation, DOI: https://doi.org/10.1515/remav-2017-0007, De Gruyter, Volume 25, 2017, Issue 1, p. 103 - 111.
Overview of all publications