University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Ivo Kostov, PhD

Chief Assist. Prof. Ivo Kostov, PhD

Chief Assist. Prof. Ivo Kostov, PhD

311

i.kostov@ue-varna.bg

https://ivokostov.com

Office hours for students

Friday, Office 311: 14:00-15:00

Online consultations

Monday, Online room link: https://meet.google.com/hqk-yadg-mdo, 15:00-16:00

Pending exam dates

20 Oct 2023, Office 311: 13:00-14:00

03 Nov 2023, Office 311: 13:00-14:00

Subject Year and Programme
Business Valuation Year 5, СПНС-СНУ
Business Valuation Year 6, СПНС-ДНДО
Investment in Real Estate Year 5, СПНС
Investment in Real Estate Year 5, СПНС-СНУ
Investment in Real Estate Year 6, СПНС-ДНДО
Real Estate Sales Management Year 3, НИИ (Full-time)
Communications in entrepreneurial activity Year 3, ПИМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 2-130 Seminar Communications in entrepreneurial activity 7
13:30 15:00 2-229 Lecture Communications in entrepreneurial activity 7
Tuesday
11:15 13:00 2-129 Lecture Real Estate Sales Management 6
2023-10-23 (Monday)
16:15 19:00 H-206 Lecture Business Valuation 14, 44
2023-10-24 (Tuesday)
16:15 19:00 H-207 Lecture Investment in Real Estate 13, 14, 44
2023-10-25 (Wednesday)
09:15 13:00 H-212 Lecture Investment in Real Estate 13, 14, 44
13:30 16:00 H-207 Lecture Business Valuation 14, 44
2023-10-26 (Thursday)
15:15 18:00 305 Lecture Business Valuation 14, 44
2023-10-27 (Friday)
08:15 10:00 H-212 Seminar Investment in Real Estate 13, 14, 44
2023-10-30 (Monday)
16:15 19:00 H-205 Lecture Business Valuation 14, 44
2023-10-31 (Tuesday)
16:15 19:00 H-207 Lecture Business Valuation 14, 44
2023-11-02 (Thursday)
15:15 18:00 319 Lecture Investment in Real Estate 13, 14, 44
2023-11-03 (Friday)
08:15 10:00 H-102 Lecture Investment in Real Estate 13, 14, 44
2023-11-06 (Monday)
16:15 19:00 H-206 Seminar Business Valuation 14, 44
2023-11-07 (Tuesday)
16:15 19:00 305 Seminar Investment in Real Estate 13, 14, 44
2023-11-08 (Wednesday)
09:15 11:00 H-212 Seminar Investment in Real Estate 13, 14, 44
13:30 16:00 305 Seminar Business Valuation 14, 44
2023-11-09 (Thursday)
15:15 18:00 305 Seminar Business Valuation 14, 44
2023-11-10 (Friday)
10:15 13:00 448 Lecture Investment in Real Estate 13, 14, 44
2023-11-14 (Tuesday)
15:15 18:00 448 Seminar Investment in Real Estate 13, 14, 44
2023-11-15 (Wednesday)
11:15 13:00 2-219 Seminar Investment in Real Estate 13, 14, 44
13:30 15:00 2-219 Seminar Business Valuation 14, 44
2023-11-16 (Thursday)
09:15 11:00 232 Seminar Business Valuation 14, 44
2023-11-17 (Friday)
08:15 11:00 2-312 Seminar Investment in Real Estate 13, 14, 44
11:15 13:00 2-312 Seminar Business Valuation 14, 44
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Real Estate and Investments Real Estate Sales Management 3 6 1-302 08.01.2024 12:00 - 14:00
Entrepreneurship and Investment Management Communications in entrepreneurial activity 3 7 Н-102 09.01.2024 14:00 - 16:00
Construction Entrepreneurship and Real Property - ESM Business Valuation 5 14 1-303 13.01.2024 11:00 - 13:00
Construction Entrepreneurship and Real Property - OSOA Business Valuation 6 44 1-303 13.01.2024 11:00 - 13:00
Construction Entrepreneurship and Real Property Investment in Real Estate 5 13 1-222 26.01.2024 12:00 - 14:00
Construction Entrepreneurship and Real Property - ESM Investment in Real Estate 5 14 1-222 26.01.2024 12:00 - 14:00
Construction Entrepreneurship and Real Property - OSOA Investment in Real Estate 6 44 1-222 26.01.2024 12:00 - 14:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 302 с. - (Сер. Монографична библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 85)., ISSN(печатно) 978-954-21-1144-3 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 13-24., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Монография 2022
Tendencje rozwoju wspolczesnego rynku nieruchomosci mieszkaniowych [Development Priorities of the Modern Residential Real Estate Market], Poznan : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2022, 148-161., ISBN(печатно) 978-83-8211-123-1, ISBN(онлайн) 978-83-8211-124-8 / DOI https://doi.org/10.18559/978-83-8211-124-8/9
Статия 2022
GIS Odyssey Journal, Sosnowiec, Poland : Silgis, 2, 2022, 1, 153-173., ISSN(онлайн) 2720-2682 / DOI 10.57599/gisoj.2022.2.1.153 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 31-37., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
Актуални теми в оценителската практика : Сборник доклади от Осма национална конференция на независимите оценители в България, София : Камара на независимите оценители в България, 2022, 216-223 ; 292-298., ISSN(онлайн) 2815-262X
Статия 2021
Geomatics and Environmental Engineering, Krakow, Poland : AGH University of Science and Technology Press, 15, 2021, 3, 99-113., ISSN(печатно) 18981135 / DOI 10.7494/geom.2021.15.3.99 / Scopus
Статия 2021
37th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2021, 37, p. 6435 - 6444.., ISSN(печатно) 2767-9640, ISBN(печатно) 978-0-9998551-6-4 / Линк
Статия 2021
38th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 23-24 November 2021, Seville, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2021, 38, 9394-9406., ISSN(печатно) 2767-9640, ISBN(печатно) 978-0-9998551-7-1 / Линк
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, с. 69 - 75.1
Overview of all publications