University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Katya Antonova PhD

Assoc. Prof. Katya Antonova PhD

Assoc. Prof. Katya Antonova PhD

315 В

katia_antonova@ue-varna.bg

Office hours for students

Wednesday, Office онлайн: 08:15-10:15

Pending exam dates

10 Mar 2021, Office онлайн: 09:00-10:00

07 Apr 2021, Office онлайн: 09:00-10:00

Subject Year and Programme
Labour Economics Year 2, НИИ (Full-time)
Labour Economics Year 2, ИБП (Distance learning)
Labour Economics Year 2, МИО (Full-time)
Labour Economics Year 2, ПИМ (Full-time)
Labour Economics Year 2, ТУРИЗЪМ (Distance learning)
Labour Economics Year 2, ФИНАНСИ (Distance learning)
Labour Economics Year 2, НИИ (Distance learning)
Labour Economics Year 2, СО (Distance learning)
Labour Economics Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Labour Economics Year 2, ДМПР (Full-time)
Labour Economics Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Labour Economics Year 2, ИК.И Т. (Distance learning)
Human Resource Management Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Human Resource Management Year 3, ПИМ (Full-time)
Sustainable Construction Year 3, ПИМ (Full-time)
Business Negotiations Year 5, СПНС-СНУ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 434 Seminar Labour Economics 8, 9, 11, 12
11:15 13:00 H-207 Lecture Sustainable Construction 12
16:15 19:00 304 Lecture Business Negotiations 10
Tuesday
13:30 15:00 2-225 Seminar Human Resource Management 14
15:15 17:00 2-229 Seminar Human Resource Management 15
Wednesday
10:15 13:00 2-221 Seminar Business Negotiations 10
13:30 15:00 2-228 Seminar Human Resource Management 12
Thursday
11:15 13:00 232 Seminar Labour Economics 6, 7, 35, 36, 40
13:30 16:00 323 Lecture Human Resource Management 12, 14, 15
16:15 18:00 H-206 Seminar Sustainable Construction 12
Type Year Publication
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 155 - 164.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Статия 2020
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 4, 366 - 380.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 293.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 46 - 51.
Доклад 2019
Устойчиво управление на чвешките ресурси в съвременната икономическа реалност: Сборник с доклади от национална кръгла маса, 25 октомври 2019г., Варна: Наука и икономика, 2019, 48 - 60.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Статия 2018
International Academic Conferences: Proceedings of IAC 2018 in Vienna Management, Economics and Marketing (IAC-MEM 2018), Prague: Czech Technical University, 2018, July, 350 - 355.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник доклади с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 149 - 161.
Статия 2018
Oxford Economic Papers, Oxford : Oxford University Press, 70, 2018, 4 (2), October, 1416 - 1425.
Overview of all publications