University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Ivan Yovchev PhD

Assoc. Prof. Ivan Yovchev PhD

Assoc. Prof. Ivan Yovchev PhD

510

+359882164677

yovchev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 510: 14:00-16:00

Pending exam dates

21 Mar 2023, Office 510: 14:00-16:00

11 Apr 2023, Office 510: 14:00-16:00

Subject Year and Programme
Financing Business Year 4, БИЗН.ИК (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
09:15 11:00 2-226 Lecture Financing Business 6
Wednesday
16:15 18:00 H-103 Seminar Financing Business 6
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Real Estate and Investments Real Estate Financing 4 8 1-304 03.05.2023 15:00 - 17:00
Entrepreneurship and Investment Management Financing of investment projects 4 9 1-127В 16.05.2023 09:00 - 11:00
Entrepreneurship and Investment Management Specialized Seminar (by specialization) 4 9 1-127В 23.05.2023 09:00 - 11:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 433 - 444.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика , 2019, 58 - 70.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 86 - 96.
Доклад 2016
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 31-ва междунар. научно-практическа конф., ноем. 2016 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016, с. 287-295.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 148 - 155.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 332 - 341
Учебник 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 326 с.
Студия 2009
// Год. Икон. унив. – Варна, 81, 2009, с. 198-242.
Студия 2009
Велико Търново : Фабер, 2009, – 76 с.
Доклад 2008
// Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация : Сб. докл. от юбил. науч. конф., май 2008 г. : Т. 2., – Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2008, с. 196-203.
Overview of all publications