University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Ivan Yovchev, PhD

Assoc. Prof. Ivan Yovchev, PhD

Assoc. Prof. Ivan Yovchev, PhD

510

+359882164677

yovchev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 510: 13:30-14:30

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/qzy-rggr-hjj, 13:30-14:30

Pending exam dates

25 Mar 2024, Office 510: 13:30-14:30

15 Apr 2024, Office 510: 13:30-14:30

Subject Year and Programme
Business Planning Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Real Estate Financing Year 4, НИИ (Full-time)
Enterprise management Year 3, ПИМ (Full-time)
Financing of investment projects Year 4, ПИМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 319 Lecture Financing of investment projects 8
Tuesday
10:15 13:00 2-313 Seminar Financing of investment projects 8
Wednesday
11:15 13:00 2-319 Seminar Business Planning 5
13:30 16:00 2-221 Lecture Real Estate Financing 7
Thursday
11:15 13:00 2-130 Lecture Enterprise management 7
13:30 16:00 2-318 Lecture Business Planning 5
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Real Estate and Investments Real Estate Financing 4 7 2-224 08.05.2024 13:00 - 15:00
Entrepreneurship and Investment Management Financing of investment projects 4 8 1-305 13.05.2024 11:00 - 13:00
Business Economics Business Planning 3 5 1-302 05.06.2024 12:00 - 14:00
Entrepreneurship and Investment Management Enterprise management 3 7 1-303 20.06.2024 14:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
28.05.2024 10:00 - 12:00 Н-103
29.05.2024 09:00 - 11:00 2-220
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2024
Варна : Знание и бизнес, 2024, 156 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 24)., ISBN(онлайн) 978-619-210-076-6 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 433 - 444.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика , 2019, 58 - 70.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 86 - 96.
Доклад 2016
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 31-ва междунар. научно-практическа конф., ноем. 2016 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016, с. 287-295.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 148 - 155.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 332 - 341
Учебник 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 326 с.
Студия 2009
// Год. Икон. унив. – Варна, 81, 2009, с. 198-242.
Студия 2009
Велико Търново : Фабер, 2009, – 76 с.
Overview of all publications