University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Ivan Yovchev PhD

Assoc. Prof. Ivan Yovchev PhD

Assoc. Prof. Ivan Yovchev PhD

510

0882164677

yovchev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office онлайн: 11:00-13:00

Pending exam dates

16 Mar 2021, Office онлайн: 11:00-13:00

13 Apr 2021, Office онлайн: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, БИЗН.ИК (Full-time)
Business Planning Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Real Estate Financing Year 4, НИИ (Full-time)
Financing the Construction Enterprise Year 4, СБП (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 H-209 Lecture Financing the Construction Enterprise 2 27
16:15 19:00 323 Lecture Specialized Seminar 28, 29
Tuesday
13:30 16:00 H-208 Lecture Financing the Construction Enterprise 27
Wednesday
10:15 13:00 2-229 Lecture Real Estate Financing 2 30
13:30 16:00 2-229 Lecture Real Estate Financing 30
Friday
10:15 13:00 2-310 Lecture Business Planning 14, 15
13:30 16:00 2-310 Lecture Specialized Seminar 28, 29
16:15 19:00 2-310 Lecture Specialized Seminar 2 28, 29
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 433 - 444.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика , 2019, 58 - 70.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 86 - 96.
Доклад 2016
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 31-ва междунар. научно-практическа конф., ноем. 2016 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016, с. 287-295.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 148 - 155.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 332 - 341
Учебник 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 326 с.
Студия 2009
// Год. Икон. унив. – Варна, 81, 2009, с. 198-242.
Студия 2009
Велико Търново : Фабер, 2009, – 76 с.
Доклад 2008
// Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация : Сб. докл. от юбил. науч. конф., май 2008 г. : Т. 2., – Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2008, с. 196-203.
Overview of all publications