University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Bozhidar Chaparov PhD

Assoc. Prof. Bozhidar Chaparov PhD

Assoc. Prof. Bozhidar Chaparov PhD

204

bchaparov@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 204: 09:00-11:00

Office hours for students

Monday, Office 204/Виртуална стая за провеждане на консултации:https://meet.google.com/sua-rvbp-gei : 11:00-13:00

Pending exam dates

21 Mar 2022, Office https://meet.google.com/sua-rvbp-gei?pli=1: 13:30-15:30

04 Apr 2022, Office Каб. 204 или Виртуална стая за провеждане на неположени изпити: https://meet.google.com/sua-rvbp-gei?pli=1 (при неприсъствен електронно базиран учебен процес): 14:00-16:00

Type Year Publication
Монография 2022
Варна : Знание и бизнес, 2022, 114. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 17)., ISBN(онлайн) 978-619-210-062-9 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 213-222., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 213-222.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 70-74.
Доклад 2020
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : 11th International Conference on Civil Engineering Design and Construction - DCB'2020, 10 - 12 September 2020, Varna, Bulgaria, Bristol, England : IOP [Institute of Physics] Publ., 951, 2020, 012030-1 - 012030-5. - (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; Vol. 951).
Монография 2020
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. экон. унив., 2020, 123.
Статия 2017
Недвижими имоти и бизнес : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2017, 2, 85 - 88.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 69 - 78.
Доклад 2016
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 31-ра международна научно-практическа конф., ноем. 2016, Варна: Наука и икономика, 2016, 42-49.
Доклад 2016
Управление на недвижимата собственост : Международна научнопрактическа конференция, София : Изд. комплекс УНСС, 2016, 48-56.
Overview of all publications