University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Sevdalina Hristova PhD

Chief Assist. Prof. Sevdalina Hristova PhD

Chief Assist. Prof. Sevdalina Hristova PhD

315в

+359882164832

s.hristova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 315в: 13:30-15:30

Thursday, Office 315в: 15:00-17:00

Pending exam dates

24 Oct 2023, Office 315в: 14:00-15:00

14 Nov 2023, Office 315в: 14:00-15:00

Subject Year and Programme
European Funds and Projects Year 4, БИЗН.ИК (Full-time)
European Funds and Projects Year 4, ПИМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
11:15 13:00 2-221 Lecture European Funds and Projects 6, 8
Thursday
11:15 13:00 H-208 Seminar European Funds and Projects 8
13:30 15:00 H-206 Seminar European Funds and Projects 6
Type Year Publication
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 254-267. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Студия 2022
Economic Studies [Икономически изследвания] , Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci. , 31, 2022, 6, 172-184., ISSN(печатно) 02053292 / Scopus
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - ноември 2021 г. [Construction Entrepreneurship and Real Property : Proc. of the 36th Inter. Sci. and Practical Conf., Novembe, Варна : Наука и икономика, 2021, 104-109.
Статия 2021
SHS Web of Conferences : Business ànd Regional Development : Sixth International Scientific Conference : Online, Starozagorski bani, Bulgaria, June 24-25, 2021, Les Ulis, Paris : EDP Sciences, 2021, 120, 04003 1-8.
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 28, 2020, 3, 223 - 236., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / Web of Science
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 12 - 18.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth: 11th international scientific conference, Riga, Latvia, May 16-18, 2019: Abstracts of Reports, Riga: University of Latvia, 2019, с. 166. / Web of Science
Учебно помагало 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 73 с.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference, Ogranised by the Faculty of Business, Management and Economics : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Un, Riga : University of Latvia, 2019, 873 - 882. / Web of Science
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : Лесотехнически университет, 77, 2019, 4, 37 - 43.
Overview of all publications