University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Todor Raychev PhD

Assoc. Prof. Todor Raychev PhD

Assoc. Prof. Todor Raychev PhD

227

+359882164592

t_raychev@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 227: 14:00-16:00

Office hours for students

Wednesday, Office 227: 13:00-15:00

Subject Year and Programme
Logistic management Year 4, ПИМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 H-206 Lecture Logistic management 8
Wednesday
15:15 17:00 H-208 Seminar Logistic management 8
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Business Economics Specialized Seminar 4 6 1-127Г 09.05.2023 13:00 - 15:00
Business Economics Specialized Seminar 4 7 1-127Г 09.05.2023 13:00 - 15:00
Entrepreneurship and Investment Management Innovation Management 4 9 1-127В 09.05.2023 09:00 - 11:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Недвижими имоти & бизнес, София: Авангард Прима - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 49-54., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Монография 2021
Варна : Знание и бизнес http://eknigibg.net/monogr/2021.12_Todor_Raychev.pdf, 2021, 150 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 15). .
Студия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 92 - 123.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно научно списание], Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 1, 38 - 49.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 315 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 52.
Статия 2018
Икономика и Компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, N 1, p. 61 - 70.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232., ISBN(печатно) 978-954-21-0971-6
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 175 - 183.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 184 - 195.
Overview of all publications