University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Todor Raychev PhD

Assoc. Prof. Todor Raychev PhD

Assoc. Prof. Todor Raychev PhD

227

0882164592

t_raychev@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 227, https://meet.google.com/gsi-dcyc-kce: 14:00-16:00

Office hours for students

Tuesday, Office https://meet.google.com/gsi-dcyc-kce: 16:30-18:30

Pending exam dates

15 Mar 2021, Office - онлайн чрез платформата за електронно обучение eLearn: 14:00-16:00

05 Apr 2021, Office - онлайн чрез платформата за електронно обучение eLearn: 14:00-16:00

Subject Year and Programme
Innovations in Construction Year 4, СБП (Full-time)
Public Works Year 3, НИИ (Full-time)
Risk Management Year 5, УП-СНУ (Full-time)
Risk Management Year 6, УП-ДНДО (Full-time)
Enterprise management Year 3, ПИМ (Full-time)
Academic Research Year 1, НИИ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 H-207 Seminar Enterprise management 12
11:15 13:00 H-206 Lecture Public Works 13
16:15 19:00 448 Lecture Innovations in Construction 27
Tuesday
08:15 10:00 302 Lecture Academic Research 1 7
10:15 13:00 H-206 Lecture Enterprise management 12
13:30 16:00 H-209 Lecture Risk Management 11, 53
Wednesday
11:15 13:00 2-127 Seminar Public Works 13
13:30 15:00 2-129 Seminar Academic Research 2 7
16:15 19:00 2-228 Seminar Innovations in Construction 27
Thursday
07:30 10:00 H-209 Seminar Risk Management 1 11, 53
Type Year Publication
Студия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 92 - 123.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно научно списание], Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 1, 38 - 49.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 315 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 52.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 175 - 183.
Статия 2018
Икономика и Компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, N 1, p. 61 - 70.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 184 - 195.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 3, 2017, N 6, с. 37 - 50.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2017, 1, с. 86 - 93.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, с. 76 - 85.
Overview of all publications