University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Ivan Zhelev PhD

Assoc. Prof. Ivan Zhelev PhD

Assoc. Prof. Ivan Zhelev PhD

108

0882164678

zheleff@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 108; Консултациите при електронно базирано обучение се провеждат онлайн в Google Meet на следния линк: https://meet.google.com/bdj-hcqe-vrx или на WhatsApp, или Viber на тел. 0882 164 678: 16:00-18:00

Pending exam dates

16 Mar 2021, Office 108 (при електронно базирано обучение в eLearn): 16:00-18:00

13 Apr 2021, Office 108 (при електронно базирано обучение в eLearn): 16:00-18:00

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, БИЗН.ИК (Full-time)
Investment and the Investment Process Year 4, БИЗН.ИК (Full-time)
Facility Management Year 4, НИИ (Full-time)
Master Degree Seminar Year 5, СПНС-СНУ (Full-time)
Risk Management Year 5, УП-СНУ (Full-time)
Risk Management Year 6, УП-ДНДО (Full-time)
Enterprise management Year 3, ПИМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 305 Lecture Facility Management 30
13:30 16:00 127В Lecture Master Degree Seminar 10
16:15 19:00 323 Lecture Specialized Seminar 28, 29
Tuesday
10:15 13:00 H-206 Lecture Enterprise management 12
13:30 16:00 H-209 Lecture Risk Management 11, 53
Wednesday
10:15 13:00 2-223 Lecture Investment and the Investment Process 2 28, 29
13:30 16:00 2-223 Lecture Investment and the Investment Process 28, 29
Friday
10:15 13:00 2-312 Seminar Master Degree Seminar 10
13:30 16:00 2-310 Lecture Specialized Seminar 28, 29
16:15 19:00 2-310 Lecture Specialized Seminar 2 28, 29
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, IІІ, 2020, 422 – 432.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ISBN 978-619-210-050-6.
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 28, 2020, 3, 223 - 236.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 423 - 430.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика , 2019, 58 - 70.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-та научна конференция с международно участие - ноември 2018 г., посветена на 65 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на строителството", Варна : Наука и икономика, 2018, 124 - 134.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 57 - 68.
Учебник 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 375 с.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 295 - 298.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 150 - 153.
Overview of all publications