University of Economics – Varna

Svetlana Todorova

 Svetlana Todorova

Svetlana Todorova

508*e-learn* https://meet.google.com/ihj-ytcx-rsx

0882164739

0882164739

svetlana_todorova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office https://meet.google.com/ihj-ytcx-rsxe-learn https://meet.google.com/ihj-ytcx-rsxe-learn https://meet.google.com/ihj-ytcx-rsx: 15:00-17:00

Thursday, Office https://meet.google.com/ihj-ytcx-rsxe-learn https://meet.google.com/ihj-ytcx-rsx: 11:15-15:15

Pending exam dates

17 Mar 2021, Office https://meet.google.com/ihj-ytcx-rsx: 15:15-17:15

15 Apr 2021, Office https://meet.google.com/ihj-ytcx-rsx: 11:00-13:00

20 May 2021, Office https://meet.google.com/ihj-ytcx-rsx: 11:00-13:00

French
Bulgarian Language
Type Year Publication
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят- регионални и глобални измерения (ИПС- 2017) , Варна: Наука и икономика, Том 1, 2017, 504 - 508.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 171 - 178.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 560 - 565.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие: Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф. , Варна: Наука и икономика, Т. 4, 2010, 283 - 287.
Доклад 2009
Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес: Сб. доклади от кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2009, 178 - 182.
Overview of all publications