University of Economics – Varna

Aneliya Gercheva-Nedelcheva

 Aneliya Gercheva-Nedelcheva

Aneliya Gercheva-Nedelcheva

225 г

0882164722

anelia.gercheva@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office https://meet.google.com/tqr-vupa-gdv: 14:15-16:15

Tuesday, Office https://meet.google.com/tqr-vupa-gdv: 16:00-18:00

Pending exam dates

30 Jan 2021, Office https://meet.google.com/ofw-cssw-sko: 10:30-12:30

Business Communications and Negotiations
Record Keeping and Legal Style
Content Creation and Management
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образоване и реална икономика: развитие и взаимодействие в дигиталната епоха : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 689 - 700.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 329 - 334.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 216 с.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 240 - 248.
Overview of all publications