University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Anastasiya Konduktorova PhD

Assoc. Prof. Anastasiya Konduktorova PhD

Assoc. Prof. Anastasiya Konduktorova PhD

225 г

a_konduktorova@ue-varna.bg

CV

Type Year Publication
Други 2014
Ред. кол. Евгени Петров Станимиров и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 392 с.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 163 с.
Други 2013
Ред. кол. Евгени Петров Станимиров и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 376 с.
Учебно помагало 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 165 с.
Учебник 2012
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 363 с.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 515 - 520.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 216 с.
Други 2011
; Ред. кол. Евгени Петров Станимиров. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 272 с.
Учебник 2011
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011. - 358 с.
Overview of all publications